Nyhetsbrev
Lyst til å holde deg oppdatert?
FÃ¥ tilsendt OAS nyhetsbrev
Høgskole:
E-post:

Dagsrytmen

Baktus 0 - 3 år:

barnevogn.jpg Kl 07.45, Barnehagen åpner. Frokost/lek. Alle barna er samlet på Baktus.

Kl 08.15, De eldste barne går opp i 2. etg til Karius

Kl 09.15, Samling

Kl 09.30, Utelek

Kl 10.30, Lunch

Kl 12.00, Soving/hviling

Kl 14.00, Frukt/yoghurt/matpakker

Kl 15.00 - 15.30, Baktus og Karius er sammen inne/ute

Kl 16.45, Barnehagen stenger

 

Karius 3 - 6 år:

Kl 07.45, Barnehagen åpner. Frokost/lek. Alle barna er samlet på Baktus.

Kl 08.15, De eldste barne går opp i 2. etg til Karius

Kl 08.15 - 10.45, Lek/formingsaktiviteter

Kl 10.45, Samling

Kl 11.00, Lunch

Kl 12.00, Utelek

Kl 14.00, Frukt/yoghurt/matpakker

Kl 15.00 - 15.30, Baktus og Karius er sammen inne/ute

Kl 16.45, Barnehagen stenger


 

Kommentarer:

Om sommeren er vi mye ute og tidspunktet på samling og formingsaktivitet varierer derfor noe.

Vi ber også alle om å respektere barnehagens åpningstid. Det er derfor viktig at dere henter barnet slik at dere er ute av barnehagen til kl. 16.45, da er personalets arbeidstid slutt.


11. april 2005 13:28

Meningsmåling
Penelope Bokhandel
Visste du at OAS har egen studentbokhandel hvor overskudd går tilbake til deg i form av velferdstilbud?

Ja!
Nei...

(Se resultatene)

Tilknyttede høgskoler