Nyhetsbrev
Lyst til å holde deg oppdatert?
FÃ¥ tilsendt OAS nyhetsbrev
Høgskole:
E-post:

Søknad på internett

Søknad på internett

Søknadsfrist for hovedopptaket: 30. april.


Barnets etternavn fornavn, mellomnavn
Barnets fødselsnr. (11 siffer) Kjønn
Gutt Jente

Hovedsøkers etternavn fornavn
Hovedsøkers nasjonalitet og morsmål hovedsøkers fødselsnr
Tlf. mobil/privat Bydel/kommune
E-postadresse
Adresse Postnr./sted
Utdanning/høgskole Studiested
Utdanningens start (md/Ã¥r) Utdanningens slutt (md/Ã¥r)

Bisøkers etternavn (se forklaring nedenfor) fornavn
Bisøkers nasjonalitet og morsmål bisøkers fødselsnr
Tlf. mobil/privat Bydel/kommune
E-postadresse
Adresse Postnr./sted
Arbeidssted/studiested Tlf.
Utdanningens start (md/Ã¥r) Utdanningens slutt (md/Ã¥r)

Plassen ønskes fra (md/år)
Har du søkt hos oss tidligere
Ja Nei
Har barnet søsken i OAS barnehager, hvor mange og eventuelt hvor?
Prioritér hvor du ønsker å ha barnet ditt med tall (1 er høyeste og 4 laveste prioritet)
Bisletbekken studentbarnehage
Lille Bislet studentbarnehage
Grefsen studentbarnehage (familiebarnehage)
Kjeller studentbarnehage
Har du bil
Ja Nei
Er det noe spesielt ved barnets helse vi bør vite (allergi e.l.) Hvis "ja" vennligst fyll ut boksen.
Ja Nei
Andre opplysninger (sommeradresse, ny adresse ved oppstart og lignende)?
Vil du stå på venteliste om plassen ikke tildeles ved hovedopptaket
Ja Nei


Viktig å vite om din søknad

Alle spørsmål må besvares. Husk én søknad for hvert barn. Hovedsøker er foresatt med lengst studieansiennitet. Bisøker er hovedsøkers samboer, ektefelle eller medforsørger til barnet. Ufullstendig utfylte søknader sendes i retur. Ved uriktige opplysninger kan du risikere å miste barnehageplassen.

VÃ¥re barnehagetilbud

  • Bisletbekken studentbarnehage og Lille Bislet studentbarnehage ligger begge ved Høgskolen i Oslo, Bislet studiested. (0-6 Ã¥r)
  • Grefsen studentbarnehage (familiebarnehage) bestÃ¥r av tre hjem pÃ¥ Grefsen. (0-3 Ã¥r)
  • Kjeller studentbarnehage ligger like i nærheten av Høgskolen i Akershus. (0-6 Ã¥r)
  • Les mer om barnehagene

Krav

  • Bekreftelse fra høgskolen pÃ¥ studiets art og forventet avslutning mÃ¥ vedlegges.
  • Nye studenter mÃ¥ sende inn dokumentasjon pÃ¥ at de er tildelt studieplass.
  • Søkere som fÃ¥r plass, mÃ¥ sende inn kopi av studentkort med betalt semesteravgift.
  • Enslige forsørgere mÃ¥ vedlegge bekreftelse pÃ¥ sin sivile status fra Trygdekontoret.

Når søker du?

Har du studieansiennitet er søknadsfristen 30. april. Fra denne dato til 30. juni tildeles plasser til søkere med studieansiennitet. Denne fristen gjelder også for bedriftssøkere.

Det settes av en egen kvote for førsteårsstudenter. Søknadsfristen er 1. juli. Fra 1. juli til 30. september prioriteres førsteårsstudenter. Etter 30. september vil tildeling skje etter studieansiennitet.

Dersom du ikke får plass i hovedopptaket, vil du bli satt på venteliste. Får du ikke tilbud om plass i løpet av barnehageåret, må du sende ny søknad til neste års hovedopptak.

OAS tar forbehold om å kunne øke oppholdsavgiften i løpet av studieåret.

Spørsmål?

Kontakt vår barnehagekonsulent
tlf. 22 93 35 00


11. juli 2006 14:14

Meningsmåling
Pensum
Hvor kjøper du skolebøkene dine?

Penelope Bokhandel
Akademika
ABC Fagbokhandel
Norli
Annen vanlig bokhandel
Nettbokhandel
Kopierer
Låner på biblioteket
Kjøper brukt
Annet

(Se resultatene)

Tilknyttede høgskoler