Nyhetsbrev
Lyst til å holde deg oppdatert?
FÃ¥ tilsendt OAS nyhetsbrev
Høgskole:
E-post:

Grefsen studentbarnehage

Grefsen studentbarnehage

Grefsen studentbarnehage er en familebarnehage, eid og drevet av Oslo- og Akershushøgskolenes studentsamskipnad, OAS.

Barnehagen er fordelt på tre hjem med fire barn i hver gruppe. Dette er et tilbud til barn fra 1 - 3 år. Hvert av hjemmene ligger rett i nærheten av hverandre og både barn og personal er mye sammen på turer og andre felles aktiviteter. Hvert av hjemmene har tilrettelagte rom for barna og med egne hager. Alle hjemmene ligger idyllisk til i gang avstand til trikk og felles lekeplass som de også benytter. Gruppene har også ofte felles bursdagsfeiringer og andre ” fester”.

Assistentene som jobber på Grefsen har mange års erfaring med barnehage og blir kurset på lik linje som andre som jobber i våre ordinære barnehager. I tillegg har de pedagogisk veileder som er på jevnlige besøk i hvert enkelt hjem, som også er styrer for barnehagen. Studentbarnehagen på Grefsen er underlagt styrer i Bisletbekken studentbarnehage.

Barnehagen har egen årsplan og følger ellers den pedagogiske planen for alle barnehagene som er eid og drevet av OAS. Vår felles visjon er ” sammen skal vi skape barndommens gate”. På brukerundersøkelsene vi hvert år har i våre barnehager skårer vi svært høyt og vi mener at dette er en myk og god overgang for de minste barna. Omsorg er rangert svært høyt hos oss og barna får en trygg og god start på barnehagelivet.

Barnehagens åpningstider er: 07.45 - 16.15.

Grefsen studentbarnehage
Styer Ellen Gjerdalen, tlf.: 23 19 74 94
Adr.: Bisletbekken studentbarnehage
Pilestredet 42, 0167 Oslo
E-post til styrer: Grefsen studentbarnehage


6. september 2007 13:14

Meningsmåling
Pensum
Hvor kjøper du skolebøkene dine?

Penelope Bokhandel
Akademika
ABC Fagbokhandel
Norli
Annen vanlig bokhandel
Nettbokhandel
Kopierer
Låner på biblioteket
Kjøper brukt
Annet

(Se resultatene)

Tilknyttede høgskoler