Nyhetsbrev
Lyst til å holde deg oppdatert?
FÃ¥ tilsendt OAS nyhetsbrev
Høgskole:
E-post:

Visjon og verdier

guttmpolseogsaftStabekk.jpg

OAS har vedtatt disse verdiordene for sin drift:

RAUSHET
SAMARBEIDSVILLIGHET
KREATIVITET
TYDELIGHET

Disse ordene vil vi også skal ha betydning for vår barnehagedrift.

VISJON FOR OAS-BARNEHAGENE:

”SAMMEN SKAL VI SKAPE BARNDOMMENS GATE”

Dette betyr at vi sammen med barna vil skape en trygg hverdag med rom for glede, lykke, sinne og sorg.
Vi vil ha en barnehage med elementer av musikk, natur, tradisjoner, trygghet, opplevelser, lek, solskinn, venner og følelser.

Vi har en felles pedagogisk plan (2003 - 2007) som er laget av og for ansatte i OAS barnehagene.

Vår pedagogiske plan har forankring i det vi har felles, den viser hvem vi er og hva vi jobber mot. Den bygger på verdiene som ligger til gunn for OAS` virksomheter; raushet, kreativitet, tydelighet og samarbeidsvillighet. Planen skal være et dokument på våre felles tanker og mål og et arbeidsredskap for personalet.


11. april 2005 12:50

Meningsmåling
Penelope Bokhandel
Visste du at OAS har egen studentbokhandel hvor overskudd går tilbake til deg i form av velferdstilbud?

Ja!
Nei...

(Se resultatene)

Tilknyttede høgskoler