Nyhetsbrev
Lyst til å holde deg oppdatert?
Få tilsendt OAS nyhetsbrev
H√łgskole:
E-post:

Pedagogiske mŚl

OMSORG:

Hovedmål:
At barna opplever trygghet, varme og innlevelse gjennom hele barnehagedagen.

Delmål:
At hvert barn blir sett.
At hvert barn får individuell behandling.
At barna har et fang å sitte på og en hånd å holde i.

Hvordan:
Arbeidet v√•rt skal hele tiden v√¶re preget av omsorg overfor barna. De skal v√¶re i fokus hele tiden, vi skal se behovene til barna og v√¶re n√¶r og tilstedev√¶rende, vi skal ha et samspill med barna i hverdagsaktivitetene (m√•ltid, p√•kledning, bleieskift, utelek, osv.) Vi skal ogs√• gi anerkjennelse, st√łtte og hjelpe barna.

At barna opplever omsorg og f√łler seg verdsatt, kan best m√•les med at de har lyst til √• komme i barnehagen og at de har en voksen her som de har lyst til √• dele sine gleder og sorger med.

Rammeplanen sier: ‚ÄĚDet er mye god l√¶ring i god omsorg!‚ÄĚ

SOSIAL KOMPETANSE

Hovedmål:
At alle barn skal kunne ta initiativ til sosial kontakt og til lek med andre barn og vise glede og humor sammen.

Delmål:
At barna skal kunne vente på tur og sette sine behov til side en stund og lytte til andre.
At barna selv skal kunne delta i lek, dele opplevelser og f√łlelser med hverandre.
Vise omtenksomhet ved å hjelpe, dele med andre, vise omsorg og inkludere andre. At barna utvikler evnen til empati overfor andre barn og for voksne.

Hvordan:
Disse målene kan nåes ved at vi legger forholdene til rette for lek i gruppe og lek to og to sammen.
Personalet må veilede barna i for eksempel å vente på tur og i å komme inn i leken, vi må oppmuntre til sosial atferd og gi barna samspillserfaringer. Vi må også utvikle et klima i barnegruppen som er åpent og aksepterende. Personalet må også være tydelige modeller.

At vi har lykkes vil vise seg ved at barna knytter vennskap, har lekekamerater, at vi har lite krangling og uenighet i gruppene.

Rammeplanen sier:
‚ÄĚ√Ö forholde seg til andre er kanskje det mest vesentlige barnet l√¶rer i barndommen.‚ÄĚ

LEK:

Hovedmål:
At alle barna skal ha en glad lek hver dag i barnehagen.

Delmål:
Barna skal få dyrke barnekulturen på egne premisser.
Vi skal legge like mye vekt på lek ute som inne.
At alle kan få lov til å påvirke egen lek.
At barna gjennom leken skal f√• utviklet og styrket sin identitet og selvf√łlelse.

Hvordan:
Barna skal ha variert lekemateriell som kan være med på å utvikle de ulike leketypene. (Rollelek/sosial lek, fantasilek, konstruksjonslek, osv.)
Vi skal bruke det flotte utelekeområdet på Stabekk så mye som mulig hele året.
Vi skal gi barna nye opplevelser og erfaringer som de kan ta med seg inn i leken.
Vi skal aktivt st√łtte barn som trenger hjelp i leken.

At vi lykkes kan vi se ved at alle barn tar del i leken og at de selv er med på å påvirke sin og andres lek. Vi vil se det ved at barna tar hverandres innspill på alvor og at de bruker fantasien og hverdagserfaringer i leken. Vi vil også se det på evnen de har til å tilpasse seg i leken.

Rammeplanen sier: ‚ÄĚ √Ö leke er et m√•l i seg selv‚ÄĚ.

Målene vurderes hele tiden ut fra barnas alder/modenhet.26. juli 2005 14:45

Meningsmåling
Penelope Bokhandel
Visste du at OAS har egen studentbokhandel hvor overskudd gŚr tilbake til deg i form av velferdstilbud?

Ja!
Nei...

(Se resultatene)

Tilknyttede h√łgskoler