Nyhetsbrev
Lyst til å holde deg oppdatert?
FÃ¥ tilsendt OAS nyhetsbrev
Høgskole:
E-post:

Savner du et velferdstilbud?

Savner du et velferdstilbud?

Styret i OAS har satt av midler i et nytt fond – velferdsfondet. Fondet skal støtte utviklingen av nye velferdstilbud for våre studenter!

Formålet er å støtte utredning, planlegging og utprøving av nye produkter og tjenester. Fondet skal forvaltes av styret for OAS, men det opprettes et rådgivende organ, "Velferdsrådet" som skal komme med anbefalinger om bruk av fondets midler.

Det er viktig at tilbudet må være nytt/annet enn de tilbudene vi har per i dag.

Kom med forslag til hva du mener vi bør gjøre!

Forslag sendes:
trond.bakke@oas.no    

eller

OAS v/ Velferdssjef
Postboks 5283, Majorstuen
0303 Oslo

Søknadsfrist:

Mandag 1/3

Mandag 19/4

Mandag 31/5

Velferdsrådets medlemmer i 2010 er:
Bjarte Kofoed-Larsen
Ninon Onarheim
Jarl H. Holdø
Marthe Dirdal
Torill Erikson

Tiltak som har fått støtte finner du her.

Vedtekter for velferdsfondet finner du her.
6. april 2010 14:06

Tilknyttede høgskoler