BARNEHAGER

Bisletbekken barnehage

 
Bisletbekken barnehage
Bisletbekken barnehage
 
Lille Bislet barnehage
 
Familiebarnehagen i Oslo
 
Familiebarnehagen på Stabekk
Ride, ride ranke...
Søknadsfrister
Vedtekter
Reglement for opptak
Alminnelige vilkår for tildeling av plass
Søknadskriterier
Søknadsskjema
Fikk ikke barnehageplass?

tlf. 23 19 74 94
styrer Sunniva Harmens

adr.:
Bisletbekken barnehage
Pilestredet 42, 0167 Oslo

E-post til styrer

Bisletbekken barnehage ligger inne på høgskoleområdet ved Høgskolen i Oslo, Bislet.
Barnehagen har plass til 26 barn i alderen 0-5 år. Dette tilsvarer en to-avdelings barnehage. Barnehagen har en mer fleksibel struktur enn vanlig, da den ikke er inndelt i tradisjonelle avdelinger. Barna vil få større muligheter til å velge aktiviteter og venner uavhengig av alder.

Årsplan Bisletbekken barnehage 2001/2002
Vårt innsatsområde i år er eventyr, rim og regler. Dette vil være et redskap som gir felles referanse i lek og dramatisering på tvers av erfaringer, kultur og kjønn. Vi vil prøve å få til en kulturoverføring av gamle og nyere eventyr, rim og regler. Samtidig er dette en metode for å skape kontakt mellom voksne og barn i fri fortelling og fantasi.

Vil du lese mer? Ta kontakt med barnehagen for å få utdelt årsplan.


25-07-2002

Hjem...
Welhavensgate 9
0350 Oslo
Tlf: 22 93 35 00
E-post: oas@oas.no
Søk