BARNEHAGER

Fikk ikke barnehageplass?

 
Bisletbekken barnehage
 
Lille Bislet barnehage
 
Familiebarnehagen i Oslo
 
Familiebarnehagen på Stabekk
Ride, ride ranke...
Søknadsfrister
Vedtekter
Reglement for opptak
Alminnelige vilkår for tildeling av plass
Søknadskriterier
Søknadsskjema
Fikk ikke barnehageplass?

Har du ikke fått barnehageplass hos oss?
Har du forsøkt:

Kommunale barnehager?
Ta kontakt med den bydelen du bor i, de skal kunne gi deg en oversikt over alle kommunale og private barnehager i bydelen ( deriblant familiebarnehager og barneparker ). For å få kommunal barnehageplass er det et opptakskrav at den bydelen du søker i er din hjemmekommune/bydel ( oppført i folkeregisteret som bostedsadresse ). Privat barnehageplass kan du få selv om du bor i en annen bydel ( private barnehager har som oftest sitt eget opptaksreglement, og det kan også her være spesielle kriterier ).

Dagmamma?
Se i avisen etter annonse eller sett inn selv ( heng opp lapper på butikker, helsestasjoner mm ). Tips: Ta en intervjurunde med potensielle dagmammaer. Det ryddigste er å inngå et ordnet arbeidsforhold med dagmammaen. Det vil si at du lager en kontrakt der oppholdstid, betaling, oppsigelsestid er skrevet ned. Dagmammaen bør oppgi sin inntekt til likningsmyndighetene, og du bør betale arbeidsgiveravgift m.m. En slik ordning sikrer dine rettigheter som arbeidsgiver og dagmammaens rettigheter som arbeidstaker ( sykmelding, feriepenger, pensjonspoeng m.m. ) Uansett hvordan arbeidsforholdet ordnes er det viktig at dere har en felles forståelse av hvordan dere ønsker det skal være. Gjør avtalen skriftlig med underskrift fra begge parter. Husk, det er barnet ditt, det kjæreste du har det handler om. Det finnes mange flinke dagmammaer rundt omkring.

Har du studievenner som er i samme situasjon?
Kan dere stille opp for hverandre, bytte på og passe barn, gå på forelesninger, hjelpe hverandre ved arbeidskrav, oppgaveskrivning? På den måten får dere kanskje gjort det beste ut av en vanskelig situasjon for en periode.

Enslig forsørger?
Hvis du er enslig forsørger og er i jobb/under utdanning gir trygdekontoret deg inntil 70% økonomisk støtte til barnepass. For nærmere informasjon ta kontakt med trygdekontoret i din bydel/kommune. Du kan også søke om kommunale tilleggsytelser. Her kan du få noe som heter barnetillegg. Søknaden sendes til sosialkontoret i din bydel/kommune ( egne skjemaer, ta kontakt med sosialkontoret der du bor ), pengene utbetales fra trygdekontoret i forbindelse med overgangsstønaden.

Lenker som kan være nyttige i jakten på barnehageplass:


Barnehagenett


25-07-2002

Hjem...
Welhavensgate 9
0350 Oslo
Tlf: 22 93 35 00
E-post: oas@oas.no
Søk