BARNEHAGER

Ride, ride ranke...

 
Bisletbekken barnehage
 
Lille Bislet barnehage
 
Familiebarnehagen i Oslo
 
Familiebarnehagen på Stabekk
Ride, ride ranke...
Søknadsfrister
Vedtekter
Reglement for opptak
Alminnelige vilkår for tildeling av plass
Søknadskriterier
Søknadsskjema
Fikk ikke barnehageplass?

Studenter som har barn kan søke om plass i OAS barnehager.

OAS studentbarnehager har som mål å følge opp og ivareta ditt barns egenskaper. Vi vil stimulere den enkeltes naturlige utvikling, slik at barnet får en trygg, stabil og innholdsrik hverdag. Vi ønsker å skape et trygt miljø der dine forventninger, tanker og idéer sammen med våre kan bidra til en barnehage alle trives i.

Barnehagene ligger nær de ulike studiestedene i Oslo og Akershus. Vi har tilsammen i overkant av 100 plasser.:

Bisletbekken barnehage (Bislet), 26 barn
Lille Bislet barnehage (Bislet), 45 barn
Familiebarnehagen på Stabekk, (Bekkestua), 18 barn
Familiebarnehagen i Oslo,med hjem i forskjellige bydeler, 20 barn.


Pris for ordinær barnehageplass er kr 2.620,- pr. måned
Pris for familiebarnehageplass er kr 2.497,- pr. måned
Vi tar forbehold om å kunne øke oppholdsavgiften i løpet av studieåret.

Familiebarnehagene er åpne fra kl. 7.45 til kl. 16.15.
Bisletbekken barnehage er åpen fra kl. 7.45 til kl. 17.00, og Lille Bislet barnehage er åpen fra kl. 07.15 til kl. 16.45.


Erfaring viser at det kan bli ledige plasser gjennom året, og det er mulig å kontakte oss ved behov.

I tillegg har vi noen få firmaplasser. Disse plassene er forbeholdt KLP ansatte/leietakere og egne ansatte.

Søknadsfrist: Du som har studieannsiennitet må søke innen 30. april. Det søkes på eget skjema som du finner her, eller ved å henvende deg til OAS. Som studieansiennitet regnes det antall semestere søkeren har studert ved nåværende utdanning.

E-post:barnehagene@oas.no


24-07-2002

Hjem...
Welhavensgate 9
0350 Oslo
Tlf: 22 93 35 00
E-post: oas@oas.no
Søk