PSYKOLOG- OG RÅDGIVNINGSTJENESTEN

Individuelle tilbud

Psykolog- og rådgivningstjenesten
Individuelle tilbud
Grupper og kurs
Jobbsøkerkurs
Sorgruppe
Samtalegruppe
Ta ordet-kurs
Eksamensmestringskurs
Andre tilbud
Hvordan kontakte oss

Åpen samtale - og inntakstid:
Hver dag mellom klokken 12 og 14 er en av oss i tjenesten tilstede for å ta imot dere studenter. Dere komme innom oss på kontoret vårt (Welhavensgt. 9, 1. etg) og be om en samtale med en av oss fagpersoner, uten timebestilling. Kontakt oss her!

Stikk innom! Vi ønsker at mange vil benyttet seg av muligheten til å møte direkte opp, selv om studenter fortsatt er velkommen også til å ringe, skrive e-post eller brev.

Sosialrådgiver kan treffes for samtale uten timebestilling hver mandag kl. 9-11.30, Høgskolesenteret, Pilestredet 40, 3. etasje.

Korttidsterapi
Vi gir et tilbud om korttidsterapi til studenter som strever med følelsesmessige problemer eller psykiske symptomer.

Rådgivning
Vi tilbyr rådgivning i studiehverdagen – vanskelig livssituasjon, personlige, økonomiske, og sosiale problemer, forsinkelse i studiet, sykdom. Vi kan gi råd og veiledning om rettigheter i det offentlig sosiale og psykiske helsevesenet.

Støttesamtaler
Vi tilbyr støttesamtaler og veiledning i studiehverdagen. Når studiehverdagen blir for vanskelig, du er trist, frustrert eller lei deg og du bare trenger å snakke med noen.


14-02-2002

Hjem...
Welhavensgate 9
0350 Oslo
Tlf: 22 93 35 00
E-post: oas@oas.no
Søk