PSYKOLOG- OG RÅDGIVNINGSTJENESTEN

Andre tilbud

Psykolog- og rådgivningstjenesten
Individuelle tilbud
Grupper og kurs
Jobbsøkerkurs
Sorgruppe
Samtalegruppe
Ta ordet-kurs
Eksamensmestringskurs
Andre tilbud
Hvordan kontakte oss

Har du forslag til andre tilbud du tenker vi kan tilby? Vi ønsker gjerne å få innspill og forslag fra dere studenter.


14-02-2002

Hjem...
Welhavensgate 9
0350 Oslo
Tlf: 22 93 35 00
E-post: oas@oas.no
Søk