PSYKOLOG- OG RÅDGIVNINGSTJENESTEN

Hvordan kontakte oss

Psykolog- og rådgivningstjenesten
Individuelle tilbud
Grupper og kurs
Jobbsøkerkurs
Sorgruppe
Samtalegruppe
Ta ordet-kurs
Eksamensmestringskurs
Andre tilbud
Hvordan kontakte oss

Besøksadresse: Welhavensgt. 9., 1. etg.
Postadresse: Pb. 5283 Majorstua, 0303 Oslo
E-postadresse. psykraad@oas.no

telefonnr.: 22 93 35 00
telefaxnr.: 22 93 35 48

Åpen samtale- og inntakstid
Hver dag mellom klokken 12 og 14 er en av oss i tjenesten tilstede for å ta imot dere studenter. Dere kan ringe oss på telefonen eller komme innom oss på kontoret vårt (Welhavensgt. 9, 1. etg) og be om en samtale uten timebestilling.

Stikk innom! Vi fagfolk er tilstede hver dag for å ta imot/høre på de studenter som ønsker å snakke med noen. Vårt motto er: ”Ingen problemer er for små”. Så kom og snakk med oss – vi er her for dere studenter. Vi ønsker at mange vil benyttet seg av muligheten til å møte direkte opp, selv om studenter fortsatt er velkommen også til å ringe, skrive e-post eller brev.

Kanskje får du et tilbud bare for den ene timen eller kanskje vi sammen finner ut at du vil ha nytte av et utvidet regelmessig tilbud (terapi, rådgivning, støttesamtaler). Dette kan du drøfte med oss på telefonen eller ved denne første kontakten/samtalen.

Sosialrådgiver er å treffe for samtale uten timebestilling hver mandag mellom klokken 10 og 14 i Pilestredet 40, 3. etasje (Høgskolesenteret).

Telefon:Du kan i den åpne samtale- og inntakstiden ringe for å bestille time eller for formidle hva du ønsker og trenger. Dette kan du også gjøre ved å skrive;
Brev eller e-post: Hvis du kontakter oss ved brev eller e-post er det viktig at du skriver ditt navn, adresse og telefonnummer. Vi trenger å få vite ved hvilken høgskole du studerer ved og hvilket studieår du går. Vi trenger også å få vite kort om bakgrunnen for at du tar kontakt med oss. Når vi vet litt om hva du trenger/har behov for, er det enklere for oss å kunne gi et best egnet tilbud.


14-02-2002

Hjem...
Welhavensgate 9
0350 Oslo
Tlf: 22 93 35 00
E-post: oas@oas.no
Søk