BARNEHAGER

Familiebarnehagen i Oslo

 
Bisletbekken barnehage
 
Lille Bislet barnehage
 
Familiebarnehagen i Oslo
Familiebarnehagen i Oslo
 
Familiebarnehagen på Stabekk
Ride, ride ranke...
Søknadsfrister
Vedtekter
Reglement for opptak
Alminnelige vilkår for tildeling av plass
Søknadskriterier
Søknadsskjema
Fikk ikke barnehageplass?

tlf.: 22 22 12 20, mobil: 97 09 06 56.
styrer Gry-Merethe Skjelstad

adr.:
OAS Familiebarnehage i Oslo
Thorshovgata 46 A, 0476 Oslo

E-post til styrer

Familiebarnehagen i Oslo har hjem i forskjellige bydeler, med tilsammen 20 barn.
Hvert hjem har plass til 4 barn i aldersgruppen 0-4 år. Hver 14. dag samles de ulike gruppene i basen på Torshov. Hjemmene får jevnlig oppfølging av førskolelærer.

Årsplan Familiebarnehagen i Oslo 2001/2002
Hovedfokus i barnehagens arbeid er å legge tilrette for samspill mellom barn og voksne i trygge omgivelser. Trygge fysiske rammer og mellommenneskelige relasjoner gir de beste forutsetninger for lek og læring.

Vil du lese mer? Ta kontakt med barnehagen for å få utdelt årsplan.


13-08-2002

Hjem...
Welhavensgate 9
0350 Oslo
Tlf: 22 93 35 00
E-post: oas@oas.no
Søk