BARNEHAGER

Søknadskriterier

 
Bisletbekken barnehage
 
Lille Bislet barnehage
 
Familiebarnehagen i Oslo
 
Familiebarnehagen på Stabekk
Ride, ride ranke...
Søknadsfrister
Vedtekter
Reglement for opptak
Alminnelige vilkår for tildeling av plass
Søknadskriterier
Søknadsskjema
Fikk ikke barnehageplass?

For å søke:


en av foreldrene være student ved en høgskole tilknyttet OAS.

studieplassen dokumenteres (legg ved godkjent kopi av studiekort m/betalt semesteravgift.

Må du som førsteårsstudent sende søknad etter at du er tildelt studieplass(legg ved kopi av opptaksbrevet).

Vil du som enslig forsørger bli gitt ett års forbedret studieansiennitet (legg ved dokumentasjon).

Vil du som førsteårsstudent prioriteres fremfor søkere med studieansiennitet som søker etter fristen.


25-07-2002

Hjem...
Welhavensgate 9
0350 Oslo
Tlf: 22 93 35 00
E-post: oas@oas.no
Søk