Studentenes egen startside
|
Oslo- og Akershushøgskolenes studentsamskipnad
3. september 2003
 OAS
 Google
 Kvasir
 Yahoo!
22 93 35 00
Welhavensgate 9

Syke studenter får penger


Nytt lovforslag skal behandles i Stortinget: Neste år kan langtidssyke studenter få rett til økonomisk støtte. I dag må du klare deg med egne midler hvis du er syk i mer enn fire måneder.

Studentavisen Universitas skriver om saken her. Ta en titt.


Hjem...