Nedenfor gjengis brevet som ble sendt til Oslo-benken, Akershus-benken og Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen ved Stortinget.