Studentenes egen startside
|
Oslo- og Akershushøgskolenes studentsamskipnad
26. juni 2003
 OAS
 Google
 Kvasir
 Yahoo!
22 93 35 00
Welhavensgate 9

Studentene sviktes av Bondevik-regjeringen


Ei heller Bondeviks disipler ser ut til å være villige til å holde løftene sine til studentene. Til tross for flagging om økt studiestøtte og heving av stipendandel under valgkampen er ingen av delene med i regjeringens forslag til nytt statsbudsjett. Kanskje det ikke er så rart at bare halvparten av årets førstegangsvelgere fant veien til urnene?

Les mer om sakene på Student.no og Dagsavisen


Hjem...