Alle studenter i Norge betaler semesteravgift til sin tilknyttede studentsamskipnad. Denne betales for å kunne delta i undervisningen, og gå opp til eksamen.