Nyhetsbrev
Lyst til å holde deg oppdatert?
FÃ¥ tilsendt OAS nyhetsbrev
Høgskole:
E-post:

Tips til rimelig fysioterapi

Tips til rimelig fysioterapi

Trenger du fysioterapi? Tilbudet er nærmere enn du tror. På praksisavdelingen ved fysioterapeututdanningen og ved mensendieckutdanningen ved Høgskolen i Oslo kan du få behandling, trening, råd og veiledning.

Fysioterapiutdanningen:

Du finner mer informasjon om dette tilbudet på  Høgskolen i Oslos (HiOs) nettsider.

En serie (ca.12 ganger) som inkluderer undersøkelse, behandling, trening, råd og veiledning koster 400 kr.  Vi får mange positive tilbakemeldinger fra fornøyde brukere, både enkeltpersoner og gruppedeltagere.

Brukere som har krav på fri behandling i henhold til Folketrygdens godtgjørelse av utgifter til fysikalsk behandling betaler ingenting.

Her finner du mer kontaktinformasjon.

Fysioterapi-Mensendieck - ny poliklinikk:

Fysikalsk behandling og individuell trening
Mensendieckutdanningens poliklinikk åpnet i uke 34 og tilbyr fysikalsk behandling og individuell trening gjennom hele høstsemesteret.

Hvem kan behandles?
Vi tar imot pasienter med alle typer diagnoser som funksjonshemming, smerter både akutte og kroniske relatert til muskler og ledd, eller stressrelaterte plager. Pasienter med medfødte lidelser og deformiteter, og eventuell ettervirkning av sykdom eller skade.

Hvem behandler?
Studenter behandler og leder treningen under veiledning av erfarne Mensendieck fysioterapeuter/lærere ved utdanningen. Behandlingen er i form av aktiv øvelsesterapi med fokus rettet mot informasjon/læring, bevisstgjøring/opplevelse, instruksjon/korrigering og instruksjon av enkle øvelser som vil være overførbare til de daglige funksjoner.

Pris og tider
Behandlingen foregår 2 ganger i uken.

I en behandlingsperiode vil det være 1 undersøkelse og 7 behandlinger. Behandlingsdager er mandager og torsdager.

Undersøkelse og behandling koster for ca. 8 behandlinger totalt kr. 400,-.

Undersøkelsen varer 1 time og behandling ca. 40 minutter.

Hvor?
Fysioterapi-Mensendieck og poliklinikken har flyttet til nye moderne lokaler i første etasje i P 44

Kontakt
Kontakt oss gjerne slik at du kan få glede av vårt tilbud på telefon 22 45 24 50 (09.00 - 14.00).

Utover dette tidsrommet mottas beskjeder på telefonsvareren og vi tar kontakt tilbake.

Dersom du i tillegg kjenner noen du mener kan ha nytte av vårt tilbud, er vi glad for at denne informasjonen spres.


20. august 2007 11:37

Meningsmåling
Pensum
Hvor kjøper du skolebøkene dine?

Penelope Bokhandel
Akademika
ABC Fagbokhandel
Norli
Annen vanlig bokhandel
Nettbokhandel
Kopierer
Låner på biblioteket
Kjøper brukt
Annet

(Se resultatene)

Tilknyttede høgskoler