Nyhetsbrev
Lyst til å holde deg oppdatert?
Få tilsendt OAS nyhetsbrev
H√łgskole:
E-post:

Hvis du blir gravid

Hvis du lever på lån……

Omgj√łring av l√•n til stipend
N√•r du lever p√• l√•n og f√•r barn kan l√•net gj√łres om til stipend i 42 uker ved f√łlgende vilk√•r:

Du m√• ha hatt rett til st√łtte de seks siste m√•nedene f√łr f√łdselen/adopsjonen. (Var du i utdanning om v√•ren, teller sommerm√•nedene med)

- Du må bo sammen med barnet
- Den andre forelderen kan ikke samtidig motta foreldrepenger (egne regler for tidskonto)

Tre uker f√łr og seks etter f√łdsel er forbeholdt mor. F√łdselsstipendiet gis i permisjonstiden fra studiet, ogs√• i sommerferien. Er begge foreldre studenter, kan stipendperioden deles. Men begge kan ikke f√• stipend samtidig. S√łknad om f√łdselstipend med kopi av f√łdselsattest, evt. bekreftelse p√• permisjon fra l√¶restedet og dokumentasjon p√• ektefelle/samboers inntektsforhold sendes L√•neskassen.¬†(Blankett G)

Fors√łrgerstipend
Det gis et fors√łrgerstipend til barnet p√• kr 1320,-hvis ikke den andre forelderen har h√łyere inntekt enn kr 22.250 brutto per md. Ved h√łyere inntekt, reduseres stipendbel√łpet.

Rentefritak
Etter endt studietid kan den som er hjemme med barnet f√• rentefritak i inntil tolv m√•neder fra f√łdsel dersom bruttoinntekten ikke er over kr 15.770,- per md (2007).

Se Lånekassens regler og skjemaer på deres nettsider.

Hvis du/dere er i arbeid ved siden av studiene….

Foreldrepenger
Hvis du har v√¶rt i arbeid seks av de ti siste m√•nedene f√łr f√łdselspermisjonen starter, kan du ha rett til foreldrepenger. Disse regnes ut av NAV etter samme regler som sykepenger. Far m√• oppfylle samme krav til arbeid som mor for √• ha rett til foreldrepenger. Har begge en slik opptjening kan permisjonstiden deles. Hele st√łnadsperioden er 44 uker med 100% eller 54 uker med 80% foreldrepenger.

Tre uker f√łr og seks uker etter f√łdselen er forbeholdt mor, mens fars fedrekvote p√• 6 uker er forbeholdt far. De √łvrige 29 st√łnadsuker kan deles.

Hvis bare far har opptjent rett til foreldrepenger, kan han ta ut 29 uker (evt. 39 med 80% foreldrepenger). Forutsetningen er at mor går tilbake til heltidsstudier eller jobb/studier tilsvarende heltids beskjeftigelse.

Dere m√• fylle ut blankett fra NAV "krav om ytelse ved f√łdsel og adopsjon"- NAV 14-05.05
Arbeidsgiver(ene) m√• fylle ut "Inntekts- og skatteopplysninger for arbeidstaker"- NAV 08-30.01. S√łknaden sendes dit du er folkeregistrert. N√•r du som student f√•r barn, m√• du melde flytting til den adressen der du faktisk bor.

Engangsst√łnad
Hvis mor ikke har rett til foreldrepenger, kan hun s√łke NAV om engangsst√łnad p√• kr 33.584,- (2007) . Den er skattefri og kan utbetales etter 6. svangerskapsm√•ned.

Barnetrygd
Det gis barnetrygd frem til barnet fyller 18 år. Den er på kr 970,- (2007) per md for ett barn.

Kontantst√łtte
N√•r et barn er mellom ett og tre √•r kan en s√łke om kontantst√łtte forutsatt at barnet ikke har fulltidsplass i en barnehage med offentlig driftstilskudd. Kontantst√łtten er da p√• kr 3.303 per md. En deltidssplass kan gi rett til redusert st√łtte.

Kontakt ditt NAV kontor for nærmere opplysninger eller gå inn på NAVs hjemmesider.

Bost√łtte
Barnefamilier med lav inntekt kan ha rett til bost√łtte. Dette s√łkes gjennom kommunens/bydelens bost√łttekontor.
For mer informasjon, gå inn på Husbankens nettsider. 

Hvis¬†du blir enslig fors√łrger‚Ķ‚Ķ..
Dersom du skal ha rett til st√łnad for enslig mor eller far kreves det at:

- du ikke bor sammen med barnets andre forelder
- du ikke har levd i samboerskap i tolv måneder de siste atten månedene
- yngste barn er under 8 år (unntaksvis 10 år)
- n√•r yngste barn er fylt tre √•r m√• man v√¶re under utdanning, i arbeid eller arbeidss√łkende

Hovedregelen er at du kan f√• st√łnad inntil 3 √•r. En kan motta st√łnad inntil to m√•neder f√łr f√łdsel. St√łnadstiden kan utvides med to √•r hvis du tar n√łdvendig utdanning. Har du flere barn, kan utdanningstiden utvides med ett √•r ekstra.

Overgangsst√łnaden utgj√łr 1,85 ganger grunnbel√łpet og er skattepliktig .Den reduseres gradvis hvis √•rlig arbeidsinntekt overstiger ¬Ĺ G , kr 33.406,- .(Grunnbel√łp kr66.812,- i 2007).

Du f√•r utvidet barnetrygd, som betyr barnetrygd for ett barn mer enn du har. Dette utgj√łr kr1.940,- per m√•ned. (2007)

Frem til barnet er tre √•r har du krav p√• sm√•barnstillegg med kr 660,- per m√•ned (2007) dersom du lever av uavkortet overgangsst√łnad.

Den av foreldrene som barnet ikke bor hos, blir p√•lagt √• betale barnebidrag ut fra foreldrenes √łkonomisk situasjon,. Hvis den bidragspliktige ikke betaler, kan NAV forskottere et minstebidrag, som for tiden er kr 1250,- per md. NAV har en veiledende bidragskalkulator p√• sine hjemmesider som kan v√¶re til nytte for deg.

NAV kan innvilge utdanningsst√łnad til tre √•rs yrkesutdanning. St√łtten skal dekke skole- og reiseutgifter, samt utgifter ved n√łdvendig flytting og derav ekstra boutgifter. Denne st√łtten gis n√•r du ellers har rett til overgangsst√łnad.

Du kan f√• st√łnad til barnetilsyn n√•r barnet ditt m√• passes av andre fordi du er i utdanning eller arbeid. Det kreves at du dokumenterer dine utgifter. St√łnaden er 64% av utgiftene til barnetilsynet opp til et maksimunsbel√łp. I 2007 er dette kr 2.958,- per m√•ned for ett barn og kr 3.859,- for to barn.

N√•r et barn er mellom ett og tre √•r kan en s√łke om kontantst√łtte forutsatt at barnet ikke har fulltidsplass i en barnehage med offentlig driftstilskudd. Kontantst√łtten er da p√• kr 3.303 per m√•ned. En deltidssplass kan gi rett til redusert st√łtte.

På hjemmesidene til NAV finner du utfyllende opplysninger.

Hvis du velger √• ta opp l√•n i L√•nekassen samtidig som du mottar overgangsst√łnad, vil du ikke f√• omgj√łring av l√•n til stipend etter endt utdanning.

Du kan kontakte Lånekassen på telefon 22 72 67 00 eller gå inn på nettsidene deres for nærmere regler.

Barnefamilier med lav inntekt kan ha rett til bost√łtte. Dette s√łkes gjennom kommunens/bydelens bost√łttekontor.

For mer informasjon, gå inn på Husbankens nettsider. 

Hvis du har bodd i Oslo i de siste tre √•r, kan du ha rett til kommunale tilleggsytelser. Dette kan du s√łke om gjennom Sosialtjenesten i kommunen/bydelen der du bor.

Trenger du noen å snakke med? Ta kontakt med OAS psykolog- og rådgivningstjeneste - kontaktinfo

 

 

 


12. juni 2007 14:17

Meningsmåling
Hvilken hÝgskole gŚr du pŚ?
Hei du som er inne pŚ oas.no. Hvilken hÝgskole gŚr du pŚ?

HÝgskolen i Oslo
Barratt Due
Den Norske BalletthÝyskole
Steiner / EurytmihÝgskolen
HÝgskolen i Akershus
HÝgskolen i Staffeldtsgate
Lovisenberg diakonale hÝgskole
HÝyskolen Diakonova
NITH
PolitihÝgskolen
Folkeuniversitetene
OMH / NRH
Norsk Gestaltinstitutt
Student ved annen hÝgskole / universitet
Ansatt ved hÝgskole
Annet

(Se resultatene)

Tilknyttede h√łgskoler