PSYKOLOG- OG RÅDGIVNINGSTJENESTEN

Grupper og kurs

Psykolog- og rådgivningstjenesten
Individuelle tilbud
Grupper og kurs
Jobbsøkerkurs
Sorgruppe
Ta ordet-kurs
Eksamensmestringskurs
Andre tilbud
Hvordan kontakte oss

Psykolog- og rådgivningstjenesten tilbyr kurs og grupper med ulike tema. Nedenfor står noe av de mest aktuelle kurs- og gruppetilbudene for vår 2002.

Jobbsøkerkurs holdes februar/mars 2002
Sorggruppe holdes nå (vår 2002)
Ta-ordet-kurs holdes nå (vår 2002)
Stress- og eksamensmestringskurs holdes ikke vår 2002

Informasjon om kommende kurs- og gruppetilbud vil bli annonsert her på nettsiden fortløpende. Det vil også bli annonsert gjennom plakater og ’flyers’ - Følg med!

Har du forslag til andre kurs- og gruppetilbud? Vi ønsker å få innspill og forslag fra dere studenter. Ta kontakt med oss her


14-02-2002

Hjem...
Welhavensgate 9
0350 Oslo
Tlf: 22 93 35 00
E-post: oas@oas.no
Søk