PSYKOLOG- OG RÅDGIVNINGSTJENESTEN

Jobbsøkerkurs

Psykolog- og rådgivningstjenesten
Individuelle tilbud
Grupper og kurs
Jobbsøkerkurs
Sorgruppe
Samtalegruppe
Ta ordet-kurs
Eksamensmestringskurs
Andre tilbud
Hvordan kontakte oss

Hvilken jobb har du lyst på?
Hvordan skriver du en søknad?
Hvordan fremstiller du deg selv i intervjusituasjonen?

Er dette spørsmål du lurer på? Svarene kan du få på et jobbsøkerkurs. OAS ved psykolog- og rådgivningtjenesten arrangerer slike kurs tirsdag 26. februar og tirsdag 5. mars for studenter tilknyttet OAS.

Hvilken utvikling skjer i dagens arbeidsliv, og hvordan forholde seg til den?

Hvordan tenker og handler arbeidsgivere omkring rekruttering? Hvilke jobbsøkingsteknikker vil kunne skaffe deg drømmejobben? Hvordan skal du markedsføre og selge din kompetanse uten å virke skrytete?

Et jobbsøkerkurs er et kurs i jobbsøking og karriereutvikling som tar for seg en arbeidssøkerprosess på ulike nivåer. Studielivet tar en gang slutt, og da skal lærdom omsettes til å virke i en arbeidssituasjon. Har du tenkt over hvilken jobb du har lyst på? Hva skal du skrive om deg selv i søknaden på drømmejobben? Hvordan vil du fremstille deg selv i en intervjusituasjon? Spørsmålene er mange. Dette kurset vil besvare mange av dem.

Jobbsøkerkurset arrangeres av OAS i samarbeid med Karrieresenteret AS, et konsulentselskap med tilholdssted på Blindern. Kurset tar utgangspunkt i trender og utviklingstrekk i arbeidslivet - hvilke utfordringer og muligheter dette gir arbeidssøkerne og arbeidstakerne.

Banale, men sentrale spørsmål som stilles:
Hvem er jeg?
Hva kan jeg?
Hva vil jeg?

Disse tre spørsmålene mener karrieresenteret er selve kjernen i karriereutviklingen og må danne basisen for en jobbsøkingsprosess. Målsettingen er at deltakerne skal kunne kommunisere sin kompetanse. Kurset skal bidra til at jobbsøkeren fremstår som troverdig, offensiv og ydmyk.

OAS har holdt fire slike kurs tidligere, og kurset holdes også jevnlig for studentene ved Blindern. Tilbakemeldingene fra kursdeltakerne har vært veldig gode.

Påmelding og informasjon:
Begge endagskursene holdes ved Høgskolen i Oslo, Pilestredet 52, rom D 113, 1 etasje.
For påmelding og informasjon, kontakt Irene Hermansen på tlf. 22 93 35 00, eller e-post:psykraad@oas.no

Påmeldingfristen er torsdagen uken før hvert kurs.


14-02-2002

Hjem...
Welhavensgate 9
0350 Oslo
Tlf: 22 93 35 00
E-post: oas@oas.no
Søk