HELSEORDNINGER

Legerefusjon

Ikke råd til å være syk?
Fastlege
Legerefusjon
Søknadsskjema
Vedtekter helsefondet
Akutt legehjelp i Oslo
 
Prevensjon og samliv – gratis legehjelp
En ”lysere” hverdag ..!

Du som er medlem i Oslo og Akershus-høgskolenes studentsamskipnad (OAS) får refundert de egenandeler du betaler hos legen i løpet av et kalenderår utover kr. 200,- Det vil si at OAS dekker egenandeler hos lege fra kr. 200,- og til frikortgrensen på kr. 1.350,-. Egenandeler utover dette beløpet dekkes fra Trygdekontoret.

OBS! Vær oppmerksom på at de satsene som gjelder er Folketrygdens satser (se nederst).

Husk kvitteringskort
Når du går til legen er det viktig at du får med deg Folketrygdens kvitteringskort for egenandeler. Dersom det er ditt første legebesøk det året får du legen til å fylle ut et slikt kort. Hver gang du oppsøker lege skal legen påføre egenandelen du betaler på kortet. Vi refunderer ikke egenandeler som ikke står oppført på kortet (løse kvitteringer gjelder ikke).

Kvitteringskortet følger kalenderåret (1. januar til og med 31. desember).

Siste frist
Siste frist for refusjon er 31. januar påfølgende år. Du kan dermed spare opp for et helt år.

Ordningen gjelder ikke
Ordningen gjelder ikke psykologbesøk, reiseutgifter eller kjøp av medisiner på blå resept. Ordningen er personlig og gjelder ikke ektefelle og barn.

Personlig fremmøte
Krav om refusjon av egenandeler skjer ved personlig fremmøte:
- i OAS administrasjon i Welhavensgate 9,
- ved informasjonsskranken i HiO i Pilestredet 40,
- ved Penelope bokhandel i Pilestredet 52
- og ved våre kantiner på Blaker, Stabekk, Lørenskog og HiO avdeling for ingeniørutdanning.


Husk å ta med kvitteringskort fra Folketrygden og gyldig studentkort med semestermerke for perioden du ber om refusjon for.

Du må oppgi kontonummer og adresse. Refusjonsbeløpet blir utbetalt til kontonummer, evt. ved utbetalingsanvisning. Ved våre kantiner vil du få utbetalt refusjonskravet i kontanter.


Folketrygdens egenandelssatser 2003

Almennpraktiserende lege kr 114,-
Spesialist/poliklinikk kr 200,-
Røntgen kr 130,-

Det er kun disse satsene som vil bli refundert uansett hvor mye du har betalt. Egenandelssatsene økes med gjennomsnittlig ca. 3,5 % fra 1. juli 2003.02-01-2003

Hjem...
Welhavensgate 9
0350 Oslo
Tlf: 22 93 35 00
E-post: oas@oas.no
Søk