HELSEORDNINGER

Generelt

Ikke syk, men...
Generelt
Fastlege
Legerefusjon
Søknadsskjema
Vedtekter helsefondet
Akutt legehjelp i Oslo
 
Prevensjon og samliv – gratis legehjelp

Økonomiske støtteordninger:

Helsefondet: Har du store utgifter til behandling av sykdom og skader i løpet av studietiden kan du søke Helsefondet om støtte. Du søker på eget skjema, og må dokumentere dine faktiske kostnader. Helsefondet kan gi støtte til ulike behandlinger som f. eks. fysioterapi, kiropraktor og i noen tilfeller tannbehandling. Se "Vedtekter for Helsefondet" for nærmere informasjon om hva og hvordan du søker.

E-post:Helsefondet@oas.no

Legerefusjonsordningen: Du som er knyttet i Oslo og Akershus-høgskolenes studentsamskipnad (OAS) får refundert de egenandeler du betaler hos legen i løpet av studietiden utover kr 200,-. Det vil si at OAS dekker egenandeler hos lege fra kr 200,- og til frikortgrensen på kr 1.450,-. Egenandeler utover dette beløpet dekkes av frikort fra Trygdekontoret.


09-01-2002

Hjem...
Welhavensgate 9
0350 Oslo
Tlf: 22 93 35 00
E-post: oas@oas.no
Søk