NYHETER

26 mill. ekstra til studentboliger!

Høgskolestudentene i Oslo prioriteres bort av Storting og regjering!
Bare dager igjen til innflytting på Carl Berner
Fortær pensum til fjells!
Fem på gata - Internett på hybelen?
Norges raskeste bredbåndsnett til Norges laveste månedspris!
Urban studentbolig snart innflytningsklar!
Har du husket semesteravgiften?
Åpen dør hver dag fra 12 – 14!
Arcimboldo - et verdig alternativ til gråværet !
Femme Taxi får deg trygt hjem!
OBS! OBS!
Boller og andre varme nyheter!
Urban bolig med utsikt over byen og verden på nett!
Lær å ta ordet!
KURS - TRENING - NYE STUDENTBOLIGER mm!
26 mill. ekstra til studentboliger!
Trening jul/nyttår
En ”lysere” hverdag ..!
Syke studenter får penger
Kaffe i mange varianter hos kafé Eva
OAS boligsituasjon ble tatt opp i Stortingets spørretime
- Per, du lyver! skriver Student.no i dag.
OAS studentboliger opp i Stortingets spørretime
Studentene sviktes av Bondevik-regjeringen
Jobbtørke for studenter etter USA-terroren
Nytt studenthus snart klar for innflytting!
Mange lærere kan ikke norsk!
Kjempetilbud på treningskort!
Dagens budsjettforslag - En tusenlapp ekstra per måned
Noen få ledige hybler fra 1. november
Vant hyttetur
La menn være menn - sier KUF ..
Nordmarka venter!
Pasta - pasta
Om politikk - dagen etter valget
OAS sender brev til stortingspolitikerne
Regjeringen prioriterer bort høgskolestudentene i Oslo
Ny avtale med S.A.T.S. - Tren også på S.A.T.S. Spektrum!
Antikk på hybelen?
Hva er en studentsamskipnad??
OAS reduserer barnehageprisene
Kan OAS leve opp til studentens boligkrav?
Studentene trekker til Oslo igjen
Skal du i gang med studier og mangler et sted å bo?- Se her!

KUF-komitéen har 11. desember innstilt på å bevilge 26 mill kr ekstra til studentboliger. Målet med å bevilge støtte til bygging av 1.000 studentboliger i 2001 blir da innfridd.

Vi håper og tror nå at muligheten for å kunne tilby studentboliger på Lillestrøm, Akershus blir realisert, sier bolig- og eiendomssjef Frode Sagedal, OAS.

Tegningen viser fasaden til det nye studenthuset på Åråsen.

Vi bygger nå studentboliger for 314 studenter på Åråsen, Lillestrøm. I Akershus, har vi per i dag 0% dekning. Da vi ikke fikk statsstøtte ved ordinær tildeling i høst, har vi måttet se oss om etter leietakere på det private markedet. Vi har ikke mulighet til å leie ut boliger til studentpriser uten statsstøtte.

Ordfører Andreas Hamnes, Skedsmo kommune sier i brev til OAS datert 3. desember, blant annet:

- UNIK, Høgskolestiftelsen, sykepleieutdanningen ved Høgskolen i Akershus, samt BI Skedsmo har allerrede i dag et stort udekket behov for studentboliger. Ved en samling av Høgskolens undervisning til Kjeller vil antallet studentplasser i området øke fra ca. 2.000 til ca. 5.000.

- Boligsituasjonen for unge på Nedre Romerike er i dag som i Oslo og Akershus for øvrig, prekær med høyt generelt prisnivå og for få utleieboliger. Situasjonen vil, med den store utvidelsen av antallet studieplasser, bli enda vanskeligere. Dette forsterkes av en større vekst i ungdomskullene enn i landet for øvrig.

Saken skal behandles i Stortinget 19. desember. OAS skal i mellomtiden presentere sine utfordringer overfor Kirke-,utdannings- og forskningsdepartementet førstkommende fredag 14. desember.

Lykke til!


14-12-2001

Hjem...
Welhavensgate 9
0350 Oslo
Tlf: 22 93 35 00
E-post: oas@oas.no
Søk