NYHETER

Arkitektonisk eleganse

Arkitektonisk eleganse
ZAGARA på Fyrhuset
Fyrig ettåring
Mylla er gjenåpnet
Absolutt siste sjanse før sommeren
Ny og spennende meny på Bisletkantina
OAS tilbyr bredbånd til samtlige boenheter
Søke bolig over Internett?
Fyrhuset kafé godt besøkt!
En aktuell hjemmeside!

Nå har du muligheten til å se vinneren av arkitektkonkurransen OAS utlyste i forbindelse med planene for nybygg i Bjerregaardsgate 21. Fredag 31. mars ble vinneren presentert i boligekspedisjonen hos OAS i 2. etasje i Welhavens gate. 9. Der står vinneren nå utstilt sammen med de andre forslagene.

OAS eier Bjerregaardsgate 21 i Oslo. Eiendommen består i dag av St. Hanshaugen studenthjem og noen tilliggende arealer som benyttes av HiO til undervisning og annet. Eiendommen er regulert til byggeområde for bolig og OAS ønsker nå å videreutvikle denne med flere studentboliger.

OAS inviterte i slutten av desember fire arkitektkontorer til å belyse maksimal utvikling av tomten til ca. 480 hybler. Den skal også inneholde funksjoner som: kundesenter for studentene, fellesarealer (som vaskeri, kafé, trimrom) og lignende. I tillegg planlegges innpasset kontorer til OAS’ bolig- og eiendomsavdeling, innenfor et totalt areal på anslagsvis 13.000 – 15.000 m2 BTA.

Fire meget anerkjente arkitektkontorer ble invitert til lukket konkurranse, og vinnerutkastet ble prosjektet ”Vialone” v/ Arne Henriksen Arkitekter AS.
Juryens konklusjon:
"Prosjektet er arkitektonisk elegant og har et overlegent enkelt, men likevel sammensatt rikt grep på tomten. Grepet synes å forløse en rekke arkitektoniske og byplanmessige muligheter. Hyblene, spesielt i høyhusene, får fabelaktige situasjoner"

  • Prosjektet er offensivt og vil uten videre etablere seg som et lokalt identitetspunkt i bydelen
  • Prosjektet gir signaler, som studentene bør kunne identifisere seg med: Progressivt, Dristig, Friskt og Nyskapende
  • Prosjektet åpner opp hagen i Bjerregaardsgate og tilbyr den til strøkets øvrige beboere

De aller fleste boligene vil ha en fantastisk flott beliggenhet og likevel leies ut til studentpriser som ligger godt under kr. 3000,- per måned. Går prosjektet som planlagt vil de nye bygningene stå ferdig i løpet av tre år.


18-04-2001

Hjem...
Welhavensgate 9
0350 Oslo
Tlf: 22 93 35 00
E-post: oas@oas.no
Søk