Nyhetsbrev
Lyst til å holde deg oppdatert?
FÃ¥ tilsendt OAS nyhetsbrev
Høgskole:
E-post:

Fikk ikke barnehageplass?

Fikk ikke barnehageplass?

For deg som ikke har fått barnehageplass har vi samlet noen tips.

Har du forsøkt:

Kommunale barnehager?

Ta kontakt med den bydelen du bor i, de skal kunne gi deg en oversikt over alle kommunale og private barnehager i bydelen (deriblant familiebarnehager og barneparker). For å få kommunal barnehageplass er det et opptakskrav at den bydelen du søker i er din hjemmekommune/bydel (oppført i folkeregisteret som bostedsadresse). Private barnehager ligger nå også under det samme opptaket som de kommunale og har de samme reglene. Søknadsfrist for hovedopptak til kommunale og private barnehager i bydelen er 1. mars, men det kan søkes hele året for eventuelt supplerende opptak.

Søknadsskjema Oslo kommune: Her kan du søke elektronisk om barnehageplass i Oslo. Tjenesten omfatter søknad til kommunale og private barnehager. Les mer her

Søknadsskjema Skedsmo kommune: Søknadsskjemaer og informasjon om barnehagetilbudet på Kjeller og Lillestrøm. Les mer her

Dagmamma?

Se i avisen etter annonse eller sett inn selv (heng opp lapper på butikker, helsestasjoner mm ). Tips: Ta en intervjurunde med potensielle dagmammaer. Det ryddigste er å inngå et ordnet arbeidsforhold med dagmammaen. Det vil si at du lager en kontrakt der oppholdstid, betaling, oppsigelsestid er skrevet ned. Dagmammaen bør oppgi sin inntekt til likningsmyndighetene, og du bør betale arbeidsgiveravgift m.m. En slik ordning sikrer dine rettigheter som arbeidsgiver og dagmammaens rettigheter som arbeidstaker (sykmelding, feriepenger, pensjonspoeng m.m.) Uansett hvordan arbeidsforholdet ordnes er det viktig at dere har en felles forståelse av hvordan dere ønsker det skal være. Gjør avtalen skriftlig med underskrift fra begge parter. Husk, det er barnet ditt, det kjæreste du har det handler om. Det finnes mange flinke dagmammaer rundt omkring.Ta også kontakt med: Rødhette prosjekte (aleneforeldreforening) tlf.: 22 35 04 88 og Oslo barnevaktformidling AS  tlf.: 22 60 20 22.

Har du studievenner som er i samme situasjon?
Kan dere stille opp for hverandre, bytte på og passe barn, gå på forelesninger, hjelpe hverandre ved arbeidskrav, oppgaveskrivning? På den måten får dere kanskje gjort det beste ut av en vanskelig situasjon for en periode.

Enslig forsørger?
Hvis du er enslig forsørger og er i jobb/under utdanning gir trygdekontoret deg inntil 67% økonomisk støtte til barnepass. For nærmere informasjon ta kontakt med trygdekontoret i din bydel/kommune. Du kan også søke om kommunale tilleggsytelser. Her kan du få noe som heter barnetillegg. Søknaden sendes til sosialkontoret i din bydel/kommune (egne skjemaer, ta kontakt med sosialkontoret der du bor), pengene utbetales fra trygdekontoret i forbindelse med overgangsstønaden.

Lenker som kan være nyttige:

kanvas
Barnehagenett
Barnevaktformidling
Rødehette


10. juli 2006 11:27

Meningsmåling
Penelope Bokhandel
Visste du at OAS har egen studentbokhandel hvor overskudd går tilbake til deg i form av velferdstilbud?

Ja! 74%
Nei... 26%

Antall stemmer: 99

Tilknyttede høgskoler