Nyhetsbrev
Lyst til å holde deg oppdatert?
FÃ¥ tilsendt OAS nyhetsbrev
Høgskole:
E-post:

Praktiske opplysninger til foreldrene

Hvordan er åpningstidene? Når er det ferie? Les flere praktiske opplysninger her.

1. Ã…pningstidgummistovler.jpg

Familiebarnehagene
kl. 07.45 til kl. 16.15.

Bisletbekken studentbarnehage
kl. 07.30 til 17.00

Lille Bislet studentbarnehage 
kl. 07.15 til 16.45.

Kjeller studentbarnehage
kl. 07.00 til 17.00

OAS studentbarnehager holder stengt i romjulen og i påskeuken, offentlige høytidsdager og 3 uker i juli. Familiebarnehagen holder stengt 6 uker om sommeren.

OAS studentbarnehager har 5 planleggingsdager pr. år. Disse dagene holder vi stengt. Beskjed om planleggingsdager vil bli gitt god tid i forveien.

2. Oppholdsavgiften
Oppholdsavgiften forfaller til betaling den 1. i hver måned. Avgiften fastsettes av OAS styre og kan endres med 1 måneds varsel. Tildelingsdato er utgangspunkt for beregning av oppholdsavgift. Ved tildelingsdato fra 1. - 14. i måneden betales oppholdsavgift for hele måneden. Ved tildelingsdato fra 15. - 31. i måneden betales oppholdsavgift for halve måneden. Det betales oppholdsavgift for 10 ½ mnd. i familiebarnehagene og 11 mnd. i barnehagene.

I familiebarnehagen vil vi tilrettelegge forholdene så langt det lar seg gjøre hvis assistenten er syk, eller fraværende av andre grunner. Vi må likevel ta forbehold om å kunne stenge plassen midlertidig i disse tilfeller, mot å refundere oppholdsavgiften for det aktuelle antall dager.

Det gis ikke reduksjon i oppholdsavgiften dersom plassen i en periode ikke blir benyttet, f.eks. på grunn av sykdom hos barnet eller reiser/ferier utenom de ukene barnehagen er stengt om sommeren.

Oppholdsavgiften inkluderer et måltid og aktivitetsmateriell (leker m.v.).

Morsmelkserstatning og annen spesialmat, samt bleier, salve o.l. må foreldrene selv bringe med barnet.

Det må betales særskilt for trikk- og bussbilletter i forbindelse med utflukter. Andre utgifter må foreldrene også dekke etter forutgående samtykke.

3. Oppsigelse/opphør 
Oppsigelse/opphør av rett til plass når tilbud om plass er skriftlig akseptert, gjelder følgende regler: Både OAS og barnets foreldre har adgang til å si opp avtalen om rett til barnehageplass. Oppsigelsen skal være skriftlig. Gjensidig oppsigelsestid er 1 måned, regnet fra den 1. eller den 15. i måneden.

Oppsigelse til fratredelse i mai og juni må likevel leveres skriftlig innen 1. april. Oppsigelser etter 1. april medfører derfor betaling av oppholdsavgiften frem til barnehagens sommerlukking. Det skal betales oppholdsavgift i oppsigelsestiden. Dette gjelder også om plassen ikke benyttes.

Hvis plassen ikke sies opp, kan den beholdes så lenge en av foreldrene er student ved en høgskole som er tilsluttet OAS. Det kan likevel søkes om å beholde plassen etter at høgskolestudiet er avsluttet.

Dersom driften i et hjem i familiebarnehagen opphører, har barnet prioritet til ledige plasser i OAS studentbarnehager.


26. juli 2006 13:23

Meningsmåling
Penelope Bokhandel
Visste du at OAS har egen studentbokhandel hvor overskudd går tilbake til deg i form av velferdstilbud?

Ja! 74%
Nei... 26%

Antall stemmer: 99

Tilknyttede høgskoler