GENERELT

Kontakt OAS

Hvor og når finner du oss?
Hva er en studentsamskipnad??
Lov og forskrift
 
Ledige stillinger
Styret i OAS
Ledergruppen i OAS
Semesteravgiften
Høgskoler vi er tilknyttet
Kontakt OAS

OAS studentservice
tlf. 22 45 20 90
Pilestredet 40



OAS (administrasjonen)
Welhavensgt. 9, 0350 Oslo
Postboks 5283 Majorstuen, 0303 Oslo

tlf. 22 93 35 00
fax: 22 93 35 48

e-post til OAS


OAS studentboliger
Welhavensgt. 9, 0350 Oslo
Postboks 5283 Majorstuen, 0303 Oslo

tlf. 22 93 35 10
fax: 23 19 79 78
e-post



OAS studentbarnehager
e-post



OAS spisesteder
e-post



OAS psykolog- og rådgivningstjeneste
e-post


07-01-2002

Hjem...
Welhavensgate 9
0350 Oslo
Tlf: 22 93 35 00
E-post: oas@oas.no
Søk