GENERELT

Ledergruppen i OAS

Hvor og når finner du oss?
Hva er en studentsamskipnad??
Lov og forskrift
 
Ledige stillinger
Styret i OAS
Ledergruppen i OAS
Semesteravgiften
Høgskoler vi er tilknyttet
Kontakt OAS

Under finner du navn og adresse på ledergruppen i Oslo og Akershus-høgskolenes studentsamskipnad (OAS). Ta gjerne kontakt.

Sentralbord tlf. 22 93 35 00
Postadresse: OAS, Postboks 5283 Majorstua
0303 Oslo
Besøksadresse: Welhavensgt. 9, 0350 Oslo

Direktør og fungerende kantinesjef John Hvidsten
tlf. 22 93 35 17
mob.: 900 91 122
E-post til John Hvidsten

Assisterende direktør Kari Rosenstrøm
tlf. 22 93 35 15
mob: 928 10 543
E-post til Kari Rosenstrøm

Markeds- og kommunikasjonssjef Jane Sofie Svendsbø
tlf. 22 93 35 16
mob: 911 83 525
E-post til Jane Sofie Svendsbø

Velferdssjef Siri Kemény
tlf. 22 93 35 21
mob: 977 30 323
E-post til Siri Kemény

Bolig- og eiendomssjef Frode Sagedal
tlf. 22 93 35 12
mob: 901 79 774
E-post til Frode Sagedal18-03-2002

Hjem...
Welhavensgate 9
0350 Oslo
Tlf: 22 93 35 00
E-post: oas@oas.no
Søk