GENERELT

Styret i OAS

Hvor og når finner du oss?
Hva er en studentsamskipnad??
Lov og forskrift
 
Ledige stillinger
Styret i OAS
Ledergruppen i OAS
Semesteravgiften
Høgskoler vi er tilknyttet
Kontakt OAS

Under finner du ei liste over styret OAS. Dette styret startet sin periode i januar 2002. Studentene sitter for ett år, mens de ansattes og høgskolenes representanter velges for to år. Studentrepresentanter som ønsker å sitte lenger en ett år kan selvfølgelig stille til gjenvalg.

Studentrepresentantene

Høgskolen i Akershus
Bergljot Heinåli, styreleder , Årrundvn. 14, 0588 Oslo
Tlf. 92 06 39 75
E-post: styreleder@oas.no

Høgskolen i Oslo
Frankie Grosvold, nestleder, Holsts gate 11, 0473 Oslo
tlf. 95 05 01 03
E-post: fargo@start.no

Siri Røsbak Glosliv, Rosevn. 9, 0585 Oslo
tlf. 99 61 96 89
E-post: sirirg@hotmail.com

Norges InformasjonsTeknologiske Høgskole
Kristian Larsen, Fururabben 14 b, 1361 Østerås.
Tlf. 95 12 32 31
E-post: larjan@dph.no

Politihøgskolen
Rune Skjold, Kjelsåsveien 78, 0491 Oslo
tlf. 98 85 75 57

Studentenes vararepresentanter

Høgskolen i Oslo
Mike Fürstenberg, Professor Dahls gate 53 a, 0367 Oslo
tlf. 91 73 29 15
E-post: mike@furstenberg.net

Lene Henriksen, Professor Dahls gate 53 a, 0367 Oslo
Tlf. 95 80 49 43
E-post: lene.henriksen@stud.est.hio.no

Høgskolen i Akershus
Ingvild Sundby, Arendals gata 11, 0468 Oslo
Tlf. 95 14 70 67.
E-post: ingvild@sundby.as

Thrine C.H. Fasseland, c/o Greftegreff, Nedre Kolsberggrend 2, 1352 Kolsås
Tlf. 67 13 41 31
E-post: freyamaria@hotmail.com

Norges InformasjonsTeknologiske Høgskole
Erik Ystgaard, Frognersetervn. 39 f, 0776 Oslo
Tlf. 95 19 50 71
Epost: erik@dph.no

Representanter fra høgskolene

Høgskolen i Akershus
Anne Marit Fahre, Ringstabekkvn. 105, 1356 Bekkestua
tlf. 67 11 70 50. E-post: AnneMarit.Fahre@hiak.no

Høgskolen i Oslo
Tove Bull-Njaa, Wergelandsvn. 27, 0167 Oslo
tlf. 22 45 20 00. E-post: Tove.Bull-njaa@adm.hio.no

Vararepresentanter fra høgskolene

Høgskolen i Akershus
Harald Støvind, avd. for sykepleierutdanning
Nordbyhagavn. 30, 1474 Nordbyhagen
tlf. 67 92 67 20. E-post: harald.støvind@hiak.no

Høgskolen i Oslo
Torill Erikson, Wergelandsvn. 27, 0167 Oslo
tlf. 22 45 20 00. E-post: Torill.Erikson@adm.hio.no

Ansattes representanter
Sepp Mantel, OAS, Postboks 5283 Majorstua, 0303 Oslo
tlf. 22 93 35 08. E-post: sepp.mantel@oas.no

Unn Helle, OAS, Postboks 5283 Majorstua, 0303 Oslo
tlf. 22 93 35 04. E-ost: : unn.helle@oas.no

Egon Palmgren, Fyrhuset Kafe
Pilestredet 52, 0167 Oslo
tlf. 22 45 28 66. E-post: egon.palmgren@oas.no

Ansattes vararepresentanter
Ellen Gjerdalen, Familiebarnehagen avd. Oslo
Dalsbergstien 22 F, 0170 Oslo
tlf. 22 60 79 56. E-post: ellen.gjerdalen@oas.no

Camilla Barwin, OAS, P.boks 5283 Majorstua, 0303 Oslo
tlf. 22 93 35 00. E-post: camilla.barwin@oas.no

Carl-Otto Gjævert OAS, Drifts- og vedlikeholdsseksjonen, Skjelderups gate 17/19, 0559 Oslo
mob.: 91 86 87 12.


08-02-2002

Hjem...
Welhavensgate 9
0350 Oslo
Tlf: 22 93 35 00
E-post: oas@oas.no
Søk