GENERELT

Høgskoler vi er tilknyttet

Hvor og når finner du oss?
Hva er en studentsamskipnad??
Lov og forskrift
 
Ledige stillinger
Styret i OAS
Ledergruppen i OAS
Semesteravgiften
Høgskoler vi er tilknyttet
Kontakt OAS

Barrat-Dues Musikkinstitutt

Den Norske Balletthøyskole

Den norske Eurytmihøyskolen

Norges informasjonsteknologiske høgskole, Oslo
Norges informasjonsteknologiske høgskole, Bærum

Høgskolen i Akershus (HiAk)
ï‚· HiAk, avd. for formgivning og produktdesign
ï‚· HiAk, avd. for sykepleierutdanning
ï‚· HiAk, avd. for yrkesfaglærerutdanning
ï‚· HiAk, avd. for vernepleierutdanning

Høgskolen i Oslo (HiO)
ï‚· HiO, avd. for lærerutdanning
ï‚· HiO, helsefag, Mensendickutdanningen
ï‚· HiO, helsefag, Fysioterapiutdanningen
ï‚· HiO, helsefag, Ortopediingeniørutdanningen
ï‚· HiO, helsefag, Reseptarutdanningen
ï‚· HiO, helsefag, Bioingeniørutdanningen
ï‚· HiO, helsefag, Radiografutdanningen
ï‚· HiO, helsefag, Ergoterapeututdanningen
ï‚· HiO, helsefag, Tannteknikerutdanningen
ï‚· HiO, avd. for journalist, bibliotek- og info.fag
ï‚· HiO, avd. for økonomi, kommunal- og sosialfag
ï‚· HiO, avd. for sykepleieutdanning
ï‚· HiO, avd. for estetiske fag
ï‚· HiO, avd. for ingeniørutdanning

Høgskolen for Diakoni og Sykepleie

Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO)
ï‚· KHiO-avd. Statens håndverks- og kunstindustriskole
ï‚· KHiO-avd. Statens kunstakademi
ï‚· KHiO-avd. Statens teaterhøgskole
ï‚· KHiO-Statens balletthøgskole/Statens operahøgskole

Menighetssøsterhjemmets Høgskole

Politihøgskolen

Rudolf Steinerhøyskolen

Folkeuniversitetet i Asker
Folkeuniversitetet i Bærum


01-03-2002

Hjem...
Welhavensgate 9
0350 Oslo
Tlf: 22 93 35 00
E-post: oas@oas.no
Søk