BARNEHAGER

Søknadskriterier

Generelt
Familiebarnehagen på Stabekk
Familiebarnehagen i Oslo
Bisletbekken barnehage
Lille Bislet barnehage
Vedtekter
Reglement for opptak
Alminnelige vilkår for tildeling av plass
Søknadskriterier
Søknadsskjema
Fikk ikke barnehageplass?

For å søke:


en av foreldrene være student ved en høgskole tilknyttet OAS.

studieplassen dokumenteres (legg ved godkjent kopi av studiekort m/betalt semesteravgift.

Må du som førsteårsstudent sende søknad etter at du er tildelt studieplass(legg ved kopi av opptaksbrevet).

Vil du som enslig forsørger bli gitt ett års forbedret studieansiennitet (legg ved dokumentasjon).

Vil du som førsteårsstudent prioriteres fremfor søkere med studieansiennitet som søker etter fristen.


28-02-2001

Hjem...
Welhavensgate 9
0350 Oslo
Tlf: 22 93 35 00
E-post: oas@oas.no
Søk