SPISESTEDER

Generelt

Arrangementsavdelingen
Fyrhuset kafé
Generelt
Kantina på Bislet
OAS spisesteder, Bislet

Vi ønsker å tilby studentene næringsriktig og god mat til en hyggelig pris i trivelige omgivelser. OAS har studentkantiner på følgende studiesteder:

Høgskolen i Oslo, Bislet studiested, Pilestredet 52, 0167 Oslo. Åpningstider: mandag til torsdag 09.00 - 18.00, fredag 09.00 - 16.00


Høgskolen i Oslo, Bislet studiested, Pilestredet 48, 0167 Oslo
Kantineutsalg, kald mat.
Åpningstider: mandag - fredag 10.00 - 13.00.


Høgskolen i Oslo, Bislet studiested, Pilestredet 56, 0167 Oslo
Kantineutsalg, kald mat.
Åpningstider: mandag - fredag 09.00 - 14.00.

Høgskolen i Oslo, Ingeniørutdanningen, Cort Adelersgt. 30, 0254 Oslo. Åpningstider: mandag til torsdag 07.45 - 16.30, fredag 07.45 - 14.00

Høgskolen i Oslo, Wergelandsvn. 29, 0167 Oslo. Åpningstider: mandag til fredag 10.00 - 14.00

Høgskolen i Akershus, avdeling for sykepleierutdanning, 1474 Nordbyhagen. Åpningstider: mandag til fredag 08.30 - 14.30

Høgskolen i Akershus, avdeling for formgiving og produktdesign, 1925 Blaker. Åpningstider: mandag til fredag 10.00 - 13.00

Høgskolen i Akershus, avdeling for yrkesfaglærerutdanning, Stabekk studiested, 1340 Bekkestua Åpningstider: mandag til fredag 08.00 - 14.00

E-post:Spisestedene@oas.no


Fyrhuset kafé, Bislet
Åpningstider: mandag - fredag 10.00 - 21.00


24-04-2001

Hjem...
Welhavensgate 9
0350 Oslo
Tlf: 22 93 35 00
E-post: oas@oas.no
Søk