PSYKOLOG- OG RÅDGIVNINGSTJENESTEN

Hvordan kontakte oss

Psykolog- og rådgivningstjenesten
Individuelle tilbud
Grupper og kurs
Jobbsøkerkurs
Sorgruppe
Ta-ordet-kurs
Eksamensmestringskurs
Hvordan kontakte oss

Besøksadresse: Welhavensgt. 9., 1. etg.
Postadresse: Pb. 5283 Majorstua, 0303 Oslo
e-post adresse: psykraad@oas.no

telefonnr.: 22 93 35 00
telefaxnr.: 22 93 35 48

Åpen samtale- og inntakstid
Hver dag mellom klokken 12 og 14 er en av oss i tjenesten tilstede for å ta imot dere studenter. Dere kan ringe oss på telefonen eller komme innom oss på kontoret vårt (Welhavensgt. 9, 1. etg) og be om en samtale uten timebestilling.

Kanskje får du et tilbud bare for den ene timen eller kanskje vi sammen finner ut at du vil ha nytte av et utvidet regelmessig tilbud (terapi, rådgivning, støttesamtaler). Dette kan du drøfte med oss på telefonen eller ved denne første kontakten/samtalen.

Sosialrådgiver å treffe for samtale uten timebestilling hver mandag mellom 9-11.30 i Pilestredet 40, 3. etasje.

Telefon:
Du kan i den åpne samtale- og inntakstiden ringe for å bestille time eller for formidle hva du ønsker og trenger. Dette kan du også gjøre ved å skrive;

Brev eller e-post:
Hvis du kontakter oss ved brev eller e-post er det viktig at du skriver ditt navn, adresse og telefonnummer. Vi trenger å få vite ved hvilken høgskole du studerer ved og hvilket studieår du går. Vi trenger også å få vite kort om bakgrunnen for at du tar kontakt med oss. Når vi vet litt om hva du trenger/har behov for, er det enklere for oss å kunne gi et best egnet tilbud.


12-07-2001

Hjem...
Welhavensgate 9
0350 Oslo
Tlf: 22 93 35 00
E-post: oas@oas.no
Søk