HELSEORDNINGER

Akutt legehjelp i Oslo

Ikke syk, men...
Generelt
Fastlege
Legerefusjon
Søknadsskjema
Vedtekter helsefondet
Akutt legehjelp i Oslo
 
Prevensjon og samliv – gratis legehjelp

Bystyret i Oslo vedtok ny legevaktordning i Oslo fra 1. juni 2001. Her vil du finne ut hvor du kan henvende deg om du skulle få behov for akutt legehjelp i Oslo.

Medisinsk nødhjelp
Når liv og helse står på spill, ring 113
Brudd og større sårskader
Ved større sårskader eller mistanke om brudd, møt opp på Legevakten i Storgata 40 (døgnåpent).

Når hjelpen kan vente litt

På dagtid
Ta kontakt med din fastlege. Hvis fastlegen er borte, får du vite fra hans/hennes legekontor hvem som kan hjelpe deg. Fastlegens navn, adresse og telefonnummer finner du nederst på tildelingsbrevet fra Trygdeetaten. Legevakten i Storgata 40 er åpen hele døgnet. Du kan også ringe 22 93 22 93.

På kveldstid, i helgene og høytidsdager
Møt opp på en av byens nye legevaktbaser:

  • Legevaktbase vest, Pilestredet 77
  • Legevaktbase sydøst, Ryenstubben 3
  • Legevaktbase nord, Stovner legekontor, Karl Fossumsvei 30

Åpningstiden er fra kl. 16.00 til 23.00 på hverdager. I helgene og på helligdager er vaktbasene åpne fra kl. 08.00 til 23.00. På legevaktbasen vil du møte hjelpepersonell og en del flere vakthavende leger.

Fortsatt døgnåpen legevakt
Legevakten i Storgata 40 er åpen hele døgnet. Du kan også ringe 22 93 22 93.

Om natten
Ved behov for akutt legehjelp mellom kl. 23.00 og 08.00, møt opp på Legevakten i Storgata 40, eller ring 22 93 22 93.

Sykebesøk
Ved spørsmål om sykebesøk, ring din fastlege. Etter kontortid (kl. 16.00) eller hvis du ikke har fastlege i Oslo, ring 22 93 22 93.


27-08-2001

Hjem...
Welhavensgate 9
0350 Oslo
Tlf: 22 93 35 00
E-post: oas@oas.no
Søk