BOLIGER

Hvordan søke

Ullevål studentby - Kirkeveien
Ullevål studentby - Nedre Ullevål
Sofienberg studenthjem
Åkebergveien studenthjem
Kansleren studenthjem
Aker studenthjem
OAS kvote i SiOs boliger
Søknadsskjema
Søknad over Internett
Hvordan søke
Generelt
St.hanshaugen studenthjem
Boligreglement
Leiekontrakts varighet
Oppsigelse
Privat boligformidling
Kontakt oss

Søknad og søknadsfrist
Du søker bolig på et eget søknadsskjema. Søknadene behandles fortløpende, det er derfor ingen søknadsfrist. Har vi ikke et tilbud til deg blir søknaden din stående på venteliste i to måneder fra ønsket innflyttingsdato. Etter dette må du fornye søknaden hvis du fremdeles ønsker studentbolig. Du kan fornye søknaden over telefon.
Behandling
Søknaden behandles tidligst 1 ½ måned før ønsket innflytting. Alle våre kontrakter løper til 31.7 hvert år og må da fornyes. Kontrakten kan imidlertid sies opp med en måneds oppsigelsestid regnet fra den første i måneden.
Avslag fra deg
Dersom du avslår et tilbud om bolig strykes du fra ventelisten på andre boligtilbud. Nytt boligtilbud gis tidligst tre måneder eter det første tilbudet ble mottatt.
Prioritering
I perioden 1. juni til 1. oktober prioriteres førsteårsstudenter utenbysfra ved tildeling av bolig. Møblerte hybler som blir ledig i perioden 1.6 til 14.8 leies ut på ”sommerleie” og blir på denne måten reservert til hovedtildelingen som skjer i slutten av juli, etter at Høgskolen i Oslo har kjøpt sitt hovedopptak. Det er ingen sammenheng mellom sommerleie og vanlige leiekontrakter og det er ikke mulig å søke om bolig før man har mottatt opptaksbrev fra skolen. Heltidsstudenter prioriteres foran deltidsstudenter.
Søknadsskjema
Søknadsskjema finner du her på våre hjemmesider – eller du kan få det tilsendt ved å ta kontakt med OAS.


06-03-2000

Hjem...
Welhavensgate 9
0350 Oslo
Tlf: 22 93 35 00
E-post: oas@oas.no
Søk