NYHETER

OAS sender brev til stortingspolitikerne

KURS - TRENING - NYE STUDENTBOLIGER mm!
Ønsker du deg studentbolig fra 1. januar?
26 mill. ekstra til studentboliger!
Trening jul/nyttår
En ”lysere” hverdag ..!
Syke studenter får penger
Kaffe i mange varianter hos kafé Eva
OAS boligsituasjon ble tatt opp i Stortingets spørretime
- Per, du lyver! skriver Student.no i dag.
OAS studentboliger opp i Stortingets spørretime
Studentene sviktes av Bondevik-regjeringen
Jobbtørke for studenter etter USA-terroren
Nytt studenthus snart klar for innflytting!
Mange lærere kan ikke norsk!
Kjempetilbud på treningskort!
Dagens budsjettforslag - En tusenlapp ekstra per måned
Noen få ledige hybler fra 1. november
Vant hyttetur
La menn være menn - sier KUF ..
Nordmarka venter!
Pasta - pasta
Om politikk - dagen etter valget
OAS sender brev til stortingspolitikerne
Regjeringen prioriterer bort høgskolestudentene i Oslo
Ny avtale med S.A.T.S. - Tren også på S.A.T.S. Spektrum!
Antikk på hybelen?
Hva er en studentsamskipnad??
OAS reduserer barnehageprisene
Kan OAS leve opp til studentens boligkrav?
Studentene trekker til Oslo igjen
Skal du i gang med studier og mangler et sted å bo?- Se her!

Vi foreslår at stortingspolitikerne snarest etter valget fremmer en sak om tilleggsbevilgning til å få fullfinansiert våre to boligprosjekter med til sammen 524 boenheter.

Nedenfor gjengis brevet som ble sendt til Oslo-benken, Akershus-benken og Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen ved Stortinget.Hjelp! Boligkrise for høgskolestudentene i Oslo og Akershus

Ved årets tildeling av midler til studentboliger i Oslo ble høgskolestudentene totalt oversett. Høgskolestudentene tilhører Oslo og Akershus-høgskolenes studentsamskipnad, og har fra 1999 en dekningsgrad for studentboliger på 6.9%. I løpet av de tre siste årene har høgskolestudentene (ca. 15.000 stk.) blitt tilgodesett med midler til 78 hybelenheter. Til sammenligning har universitetsstudentene fått tildelt midler til 843,5 hybelenheter. Universitetsstudentene er ca. 34.000, og hadde en dekningsgrad på 17,5% i 1999.

Ut fra eksisterende dekningsgrad burde OAS være den første på listen over tildelinger. Som følge av signaler fra politikerne om satsing på pressområder, og Oslo spesielt har vi satt i gang to prosjekter:
Prosjekt 1: Åråsen, Lillestrøm, 314 boenheter. Prosjekt 2: Kingosgt., Oslo, 210 boenheter. (Denne eiendommen fikk OAS kjøpt etter forhandlinger med Oslo kommune som et bidrag til etablering av flere studentboliger i Oslo.)

Årets tildeling kommer så sent (ultimo august), at prosjektene allerede er satt i gang, og må gjennomføres uten støtte. Disse boligene må leies ut til markedspris dersom de overhodet blir realisert? Vi mener at politikerne må følge opp de prioriteringer de selv har satt opp, og bevilge midler som gjør det mulig å realisere disse prosjektene.
Ved å bevilge 150 m vil vi klare å holde 314 hybelenheter klar i Akershus, hvor det per i dag ikke finnes studentboliger. I tillegg vil høgskolestudentene i Oslo få 210 hybelenheter klare til neste studiestart.

Regjeringen har oversett høgskolestudentene i Oslo og Akershus, og vi forventer at dette blir rettet opp med en tilleggsbevilgning på 150 MNOK.

Vennlig hilsen
Oslo og Akershus-høgskolenes studentsamskipnad


06-09-2001

Hjem...
Welhavensgate 9
0350 Oslo
Tlf: 22 93 35 00
E-post: oas@oas.no
Søk