NYHETER

Høgskolestudentene tvinges ut av Oslo

Høgskolestudentene tvinges ut av Oslo
Ny avtale med S.A.T.S. - Tren også på S.A.T.S. Spektrum!
Antikk på hybelen?
Godt besøkt stand på HiO
Hva er en studentsamskipnad??
OAS reduserer barnehageprisene
Kan OAS leve opp til studentens boligkrav?
Studentene trekker til Oslo igjen
Skal du i gang med studier og mangler et sted å bo?- Se her!
Ny og spennende meny på Bisletkantina

Trond Giske satser kun på universitetsstudentene ved å gi dem midler til å bygge studentboliger. Over 840 boliger har de fått midler til i løpet av de tre siste årene. Høgskolestudentene har i samme periode fått midler til 78 boliger.
foto: Pernille Faye

Oslo huser ca. 34.000 universitetsstudenter og 15.000 høgskolestudenter. Disse to studentgruppene har hver sin studentboligemasse, og kan IKKE benytte seg av hverandres tilbud. Denne betydelige forskjellsbehandlingen kan ikke forstås som noe annet enn en klar diskriminering av høgskolestudentene.

Høgskolestudentene ble totalt oversett ved årets tildeling.

Før dagens tildeling var det i tillegg nesten tre ganger så vanskelig å få studenthybel for en høgskolestudent, som for en universitetsstudent.

De direkte konsekvensene av at OAS ikke mottar noen støtte for inneværende år, er at to byggeprosjekter må selges, eventuelt bygges og deretter leies ut til markedspris.


OAS har i dag 837 boligenheter til om lag 15000 studenter, av disse er 310 leide enheter med en uviss fremtid blant annet grunnet salget av ansattboligene ved Ullevål sykehus. Dette vil på sikt kunne føre til en reell dekningsgrad på 4,8%, mot dagens 5,6%, som for øvrig er landets tredje dårligste dekningsgrad.

Når Trond Giske uttaler til Dagsavisen at Oslo de siste årene har fått 900 boliger, så mener han en del av Oslo, - universitetsstudentene, men ikke høgskolestudentene. De har fått skarve 78!


02-09-2001

Hjem...
Welhavensgate 9
0350 Oslo
Tlf: 22 93 35 00
E-post: oas@oas.no
Søk