Fritaket gjeld tre turar med buss kvar veg i tida 13. desember i år, til 10. januar neste år. Løyvefritaket er avgrensa til å gjelde studentar som er påmelde til turen på førehand.