Om lag 200 000 studenter benytter årlig seg av dette tilbudet.
- Vi har helt klart en mulighet til å få enda flere studenter om bord. Halv pris-tilbudet er meget gunstig og vi tror at flere vil benytte seg av Flytoget dersom de kjenner tilbudet, sier informasjonskonsulent Lene Christiansen i Flytoget. Totalt reiser 4,1 millioner med Flytoget årlig, men vi ønsker enda flere velkommen!