BARNEHAGER

Familiebarnehagen i Oslo

Søknadsfrister
Generelt
Familiebarnehagen på Stabekk
Familiebarnehagen i Oslo
Bisletbekken barnehage
Lille Bislet barnehage
Vedtekter
Reglement for opptak
Alminnelige vilkår for tildeling av plass
Søknadskriterier
Søknadsskjema
Fikk ikke barnehageplass?

tlf.: 22 60 79 56
styrer Ellen Gjerdalen

adr.:
Familiebarnehagen i Oslo
Dalsbergstien 22F, 0170 Oslo

E-post til Ellen Gjerdalen

Familiebarnehagen i Oslo har hjem i forskjellige bydeler, med tilsammen 20 barn.
Hvert hjem har plass til 4 barn i aldersgruppen 0-4 år. Hver 14. dag samles de ulike gruppene i basen på Bislet. Hjemmene får jevnlig oppfølging av førskolelærer.

Årsplan Familiebarnehagen i Oslo 2001/2002 Hovedfokus i barnehagens arbeid er å legge tilrette for samspill mellom barn og voksne i trygge omgivelser. Trygge fysiske rammer og mellommenneskelige relasjoner gir de beste forutsetninger for lek og læring.

Vil du lese mer? Ta kontakt med barnehagen for å få utdelt årsplan.


18-01-2002

Hjem...
Welhavensgate 9
0350 Oslo
Tlf: 22 93 35 00
E-post: oas@oas.no
Søk