PSYKOLOG- OG RÅDGIVNINGSTJENESTEN

Samtalegruppe

Psykolog- og rådgivningstjenesten
Individuelle tilbud
Grupper og kurs
Jobbsøkerkurs
Sorgruppe
Samtalegruppe
Ta ordet-kurs
Eksamensmestringskurs
Andre tilbud
Hvordan kontakte oss

Samtalegruppe for studenter

Nytt tilbud for studenter som ønsker å gå i en gruppe for å dele fortellinger fra eget liv og lytte til andres. Deltakerne i gruppen bestemmer i stor grad hvilke temaer som skal tas opp. Samtaleemner knyttet til det å være student vil stå sentralt, - om det å få tiden til å strekke til, om det å finne fellesskap, om å finne ut hvem en er når en skal starte på nytt som student i byen.

Erfaring viser at det å ha noen å dele opplevelser og hendelser med, og å få respons på det en sier, ofte kan være til hjelp for å finne ut hvem en er. For: først når en snakker om det som hender i verden og det som hender inne i en selv får en tak i det.

- I den gode samtalen prøver vi oss ut - i den gode samtalen tenker vi høyt - i den gode samtalen skapes store rom å røre seg i.

Ta kontakt med Ellen Refsdal, psykolog-og rådgivningstjenesten OAS tlf. 22 93 35 00 eller studentprest Valborg Orset Stene tlf. 22 45 20 94 dersom du vil være med i en gruppe.


16-09-2002

Hjem...
Welhavensgate 9
0350 Oslo
Tlf: 22 93 35 00
E-post: oas@oas.no
Søk