HYTTER

Hyttereglement

Ledige hytter?
Kos deg i helgene
 
Myllatunhytta
Hafjellhyttene
Hyttereglement
OSI-hytta

1. Reservasjon


1.1
OAS studenthytter kan leies av alle som studerer ved høgskoler som er tilsluttet OAS og har betalt semesteravgift til OAS.
1.2
Reservasjon av hytter kan foretas for inneværende måned samt tre måneder fremover regnet fra utløpet av inneværende måned.
1.3
I forbindelse med leieperioden påske, jul og nyttår, blir det foretatt loddtrekning blant de interesserte ca. 2 måneder før leieperiodens start. Personer som har leid hytte i en av disse periodene tidligere, kan bare få leie i disse periodene en gang til dersom de er eneste søker.
1.4
Leien skal betales senest 14 dager før leieperiodens start. Ved reservasjon senere enn dette tidspunkt, må leien betales omgående.

2. Avbestillingsregler


2.1
Avbestilling må skje senest 14 dager før leieperiodens start.
2.2
Dersom avbestilling skjer 7-14 dager før leieperiodens begynnelse må halve leiesummen betales. Ved avbestilling etter dette tidspunkt må leietaker betale hele leiesummen.

3. Henting/levering av nøkler


3.1
Nøkler til OAS studenthytter kan hentes mellom kl. 9.00 – 15.00 i OAS Boligekspedisjon i Welhavens g. 9, 2. etg., tidligst dagen før leieperiodens start.
3.2
Gyldig studiekort må fremvises ved henting av nøkler. Ta med kvittering for betalt hytteleie.
3.3
Ved nøkkelavhenting må det betales et kontant depositum på kr. 200, som tilbakebetales ved retur av nøkler. Nøklene skal returneres til OAS senest to dager etter siste leiedag. Dersom dette ikke overholdes, vil nøkkeldepositumet bli beholdt.

4. Ansvar


4.1
Den som reserverer hytte er ansvarlig for betaling av leie, samt nøkler og eventuelle skader som oppstår i leieperioden dersom disse skyldes uansvarlig eller uaktsom oppførsel fra noen av brukerne.
4.2
Vedkommende er også ansvarlig for at hyttene blir ryddet og rengjort etter bruk, og at inventaret blir behandlet på en ansvarlig måte.
4.3
Støy og bråk i utleieenhetene som er til sjenanse for andre vil bli påtalt. Tas påtalen ikke til følge, vil umiddelbar utkastelse bli foretatt. Ved en slik situasjon refunderes ikke leiebeløpet.
4.4
Husdyr kan ikke medbringes, med mindre tillatelse er innhentet fra utleier på forhånd.
4.5
Ved henting av nøkler, vil det bli utdelt en liste over ting som skal gjøres i hyttene før avreise. Skader og mangler som måtte være på hytta, inventar og utstyr ved ankomst, eller som oppstår under oppholdet, skal også føres opp på dette skjemaet. Skjemaet skal leveres OAS sammen med nøklene. Skjemaet skal leveres uansett skader på hyttene eller ikke.


22-07-2002

Hjem...
Welhavensgate 9
0350 Oslo
Tlf: 22 93 35 00
E-post: oas@oas.no
Søk