BOLIGER

Husvert

 
Boligtilbud - OAS
 
Boligprosjekter
 
Søknader
 
Kontraktsdokumenter
Kontakt oss
Nye opptaksregler!
Velkommen til OAS Studentboliger
Husvert
Hvor finner du våre studentboliger?
 
Boligmøtet 2002


Husverter skaper et godt bomiljø

Husvertordningen er nå etablert, og foreløpig finnes det husverter på følgende steder:

Sofienberg studenthus, Monica Vikne Rom 601, 92 41 45 78

Ullevål Blokk A, Tanja Vang Rom 914, 95 11 90 05

St. Hanshaugen studenthus, Phong Hoang Pham Rom 506, 95 73 11 44

Carl Berner studenthus, Åse Merethe Olsen 11H0307, 93 21 39 04

Vi trenger flere husverter. Søk nå!

Målet er å ha husverter på alle studenthjemmene innen semesterstart høsten 2002 og det er fortsatt anledning til å søke.

Hva er husvertens oppgaver?

Husvertens viktigste oppgaver vil være å oppsøke og rettlede nye beboere, informere om forholdene på studenthjemmet, megle i beboerkonflikter, stå for utlån av strykejern, støvsugere, gjestesenger etc., utleie av fremtidige fellesrom, samt arrangere ulike fellesarrangementer for beboerne. Målet med ordningen er å forbedre det sosiale bomiljøet på studenthusene samt styrke informasjonen mellom beboere og administrasjonen.

Med andre ord være en bidragsyter til et godt bomiljø.


Arbeidstid og lønn

Husverten må belage seg på å jobbe ca. 6 timer hver uke. Lønnen er kr. 2.000,- per måned. All rapportering vil gå til boligleder som også vil sørge for å holde faste oppfølgingsmøter med husvertene. Tiden fram til sommerferien vil være en prøveperiode, og etter evaluering og eventuelle justeringer er det meningen at ordningen skal være etablert ved alle studenthusene fra høstsemesteret 2002.

Husvertordningen er ingen boligpolitisk organisasjon, og husvertene skal ikke bruke sin tid til dette.

Hvem er du?

Du som søker må være utadvendt, ha en konfliktløsende holdning og interessert i å bidra til et godt bomiljø. I tillegg må du disponere mobiltelefon, ha e-post-adresse samt beherske norsk og engelsk, og gjerne andre språk.Kontakt

Ønsker du ytterligere opplysninger kan du ta kontakt med Unn Helle på telefon 22 93 35 04 eller en av husvertene.

Søknad med CV sender du til :

Oslo og Akershus-høgskolenes studentsamskipnad
v/Unn Helle
Postboks 5283 Majorstuen
0303 Oslo

send gjerne søknaden på e-post til Unn Helle08-08-2002

Hjem...
Welhavensgate 9
0350 Oslo
Tlf: 22 93 35 00
E-post: oas@oas.no
Søk