Det ble totalt fordelt tilsagn om investeringsstøtte til bygging av 528,5 hybler i 2004. Av disse har OAS fått 89,5, som var hva vi manglet for at nesten 300 hybler i St. Hanshaugen studentby skal være fullfinansiert. Investeringensbidraget fra departementet er på 60 % av godkjent kostnad som har en ramme på kr 500.000 per enhet, slik at dagens tildeling innebærer et bidrag på ca. 26, 85 millioner kroner til den nye studentbyen, som er planlagt ferdig i august neste år.

Bolig- og eiendomssjef i OAS, Frode Sagedal sier at dette er en gledens dag for bedriften, men ikke minst for høyskolestudentene i Oslo.
 -  Målet om å nå en dekningsgrad på 15% nærmer seg raskere enn vi kunne forvente. Vi ser at departementet har forstått at behovet for flere studentboliger for høyskolestudentene fremdeles er viktig selv om vi er inni i en overgangsperiode med stort utbud av private boliger, sier en glad Frode Sagedal.