BARNEHAGER

Familiebarnehagen på Stabekk

 
Bisletbekken barnehage
 
Lille Bislet barnehage
 
Familiebarnehagen i Oslo
 
Familiebarnehagen på Stabekk
Familiebarnehagen på Stabekk
Ride, ride ranke...
Søknadsfrister
Vedtekter
Reglement for opptak
Alminnelige vilkår for tildeling av plass
Søknadskriterier
Søknadsskjema
Fikk ikke barnehageplass?

tlf.:
Hvitt hus: tlf. 67 58 91 61
Gult hus: tlf. 67 58 01 88

styrer Bjørg Winger

adr.:
OAS studentbarnehager
"Gårdsbruket"
Ringstadbekkvn. 105
1356 Bekkestua

E-post til styrer.


Familiebarnehagen på Stabekk ligger ved Høgskolen i Akershus på Bekkestua.
Barnehagen har 18 plasser i alderen 0-5 år fordelt på to koselige hus på samme tun. Det er en stor utelekeplass og fine turmuligheter i nærmiljøet.

Årsplan for Familiebarnehagen på Stabekk 2001/2002
Utvikling av barnas sosiale kompetanse gjennom lek er vårt hovedsatsningsområde. På Stabekk har vi et flott uteområde som gir gode muligheter for variert lek.

Vil du lese mer? Ta kontakt med barnehagen for å få utdelt årsplan.


24-07-2002

Hjem...
Welhavensgate 9
0350 Oslo
Tlf: 22 93 35 00
E-post: oas@oas.no
Søk