BARNEHAGER

Lille Bislet barnehage

 
Bisletbekken barnehage
 
Lille Bislet barnehage
Lille Bislet barnehage
Oppgraderinger i Lille Bislet
Nye pedagogiske ledere
Oppstart av ny barnegruppe
 
Familiebarnehagen i Oslo
 
Familiebarnehagen på Stabekk
Ride, ride ranke...
Søknadsfrister
Vedtekter
Reglement for opptak
Alminnelige vilkår for tildeling av plass
Søknadskriterier
Søknadsskjema
Fikk ikke barnehageplass?

Tlf. 22 46 21 60
Styrer Margaret Nordengen: tlf. 22 46 07 22

adr.:
Lille Bislet barnehage
Dalsbergstien 22F, 0170 Oslo

E-post til styrer

Lille Bislet barnehage er vår største barnehage med 45 plasser i aldersgruppen 0-5 år.

Barnehagen holder til i trivelige lyse lokaler på Bislet.
Barna er delt inn i grupper eller samlet eller adskilt avhengig av hvilke aktiviteter som er planlagt.
Turer legges til nærmiljøets parker og løkker.

Årsplan for Lille Bislet barnehage 2001/2002
Dette barnehageåret har vi fokus på barnas lekeunivers. Vi ønsker å hjelpe barna til å bli gode i lek. Vi vil bruke metoder innenfor drama og fortelling for å oppnå dette. Nære opplevelser, tanker og forestillinger som er del av barnas verden står gjerne sentralt i lekens verden.

Vil du lese mer? Ta kontakt med barnehagen for å få utdelt årsplan.


25-07-2002

Hjem...
Welhavensgate 9
0350 Oslo
Tlf: 22 93 35 00
E-post: oas@oas.no
Søk