GENERELT

Assistent

Hvor og når finner du oss?
Hva er en studentsamskipnad??
Lov og forskrift
 
Ledige stillinger
 
Velferdsavdelingen
 
Spisestedene
 
Bolig- og eiendomsavdelingen
 
Administrasjonsavdelingen
Styret i OAS
Ledergruppen i OAS
Semesteravgiften
Høgskoler vi er tilknyttet
Kontakt OAS

I OAS er vi bevisst vår holdning til brukere og samarbeidspartnere. For å gjenspeile denne holdningen, står fire verdier sentralt. Våre ansatte har selv satt seg som mål å være rause, tydelige, samarbeidsvillige og kreative for å kunne gi den service vi ønsker å yte. Disse verdiene må også være naturlig for deg som vil jobbe hos oss.

Til vår familiebarnehage i Oslo søker vi:

ASSISTENT
I 100% vikariat, fra 1. januar 2003 til ca. 15. oktober 2003

Vi ønsker at du er en person som kan arbeide selvstendig, og at du er åpen og tillitskapende overfor barn og foreldre.

Du vil få ansvar for 4 barn i alderen 1-2 år. På basen er det en assistent til med ansvar for 4 barn i samme alder. I tillegg har barnehagen 3 assistenter som bor i egne hjem, med tilsvarende antall barn hver.

Barnehagen ligger i et flott gammelt trehus, tilbaketrukket på Torshov. Huset har en stor og deilig hage som vi bruker flittig både sommer og vinter.

Arbeidstiden er 8,5 timer pr. dag (07.45 – 16.15). Stillingen lønnes i l.tr 8 – 19 (kr. 193.080 – 223.073).

Er dette noe for deg?
Ta kontakt med styrer/pedagogisk leder Gry Skjellstad, tlf. 22 22 12 20 / 97 09 06 56, eller e-post: gry.skjellstad@oas.no . Søknad med CV sendes: OAS, Postboks 5283 Majorstuen, 0303 Oslo, innen 22.11.2002. Merk konvolutten: ”Familiebarnehagen i Oslo”.

Se også stillingsannonsen på hjemmesiden vår . Klikk på generelt!


13-11-2002

Hjem...
Welhavensgate 9
0350 Oslo
Tlf: 22 93 35 00
E-post: oas@oas.no
Søk