BOLIGER

Hvordan søke

Nye opptaksregler!
Carl Berner studenthus - Virtuell visning
Husvert
Carl Berner studenthus
Hvor finner du våre studentboliger?
 
Boligprosjekter
Generelt
 
Aker studenthjem
 
Boligtilbud - OAS
 
Privat Boligformidling
 
Søknader
Hvordan søke
Søknadsskjema
Søknad på Internett
 
Kontraktsdokumenter
Kontakt oss

Søknad og søknadsfrist

Du søker bolig på et eget søknadsskjema. Søknadene behandles fortløpende, det er derfor ingen søknadsfrist. Har vi ikke et tilbud til deg blir søknaden din stående på venteliste i to måneder fra ønsket innflyttingsdato. Etter dette må du fornye søknaden hvis du fremdeles ønsker studentbolig. Du kan fornye søknaden over telefon.

Behandling

Søknaden behandles tidligst 1 ½ måned før ønsket innflytting. Alle våre kontrakter løper til 31.7 hvert år og må da fornyes. Kontrakten kan imidlertid sies opp med en måneds oppsigelsestid regnet fra den første i måneden.

Avslag fra deg

Dersom du avslår et tilbud om bolig strykes du fra ventelisten på andre boligtilbud. Nytt boligtilbud gis tidligst tre måneder etter det første tilbudet ble mottatt.

Prioritering

I perioden 1. juni til 1. oktober prioriteres førsteårsstudenter utenbysfra ved tildeling av bolig. Møblerte hybler som blir ledig i perioden 1.6 til 14.8 leies ut på ”sommerleie” og blir på denne måten reservert til hovedtildelingen som skjer i slutten av juli, etter at Høgskolen i Oslo har kjøpt sitt hovedopptak. Det er ingen sammenheng mellom sommerleie og vanlige leiekontrakter og det er ikke mulig å søke om bolig før man har mottatt opptaksbrev fra skolen. Heltidsstudenter prioriteres foran deltidsstudenter.

Søknadsskjema

Søknadsskjema finner du her på våre hjemmesider – eller du kan få det tilsendt ved å ta kontakt med OAS.


04-07-2001

Hjem...
Welhavensgate 9
0350 Oslo
Tlf: 22 93 35 00
E-post: oas@oas.no
Søk